Pozbawienie praw rodzicielskich

Czy można łatwo pozbawić ojca praw? Oczywiście, że nie! Pozbawienie praw rodzicielskich – kilka faktów.

 • Przede wszystkim do pełnoletniości dziecko pozostaje pod władzą rodzicielską
 • Władza z mocy art. 93 § 1 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego przysługuje obojgu rodzicom.
 • Zgodnie z art. 95 § 3dobro dziecka jest najważniejsze.

Pozbawienie praw rodzicielskich

Jak wynika z orzecznictwa Sądu Najwyższego rażące zaniedbywanie obowiązków to zaniedbywanie poważne lub zaniedbywanie o mniejszej wadze, lecz nacechowane nasileniem złej woli, uporczywością i niepoprawnością [źródło – postanowienie SN z 19 czerwca 1997, III CKN 122/97, niepubl.].

ZAPRASZAM CIĘ NA KANAŁ YOUTUBE  – ZOBACZ FILMIK –  CO ZROBIŁA ŻONA ???  – FILMIK

Pozbawienie praw – wypowiedzą się biegli 

Ponadto opinię wydaje Opiniodawczy Zespół Sądowych Specjalistów. Jest to oczywiście bardzo ważna kwestia w całej sprawie.

Opinia jest oparta na:

 • analizie materiału dowodowego zebranego w sprawie
 • rzeczywistym badaniu małoletniego dziecka
 • badaniu rodziców
 • wszechstronnej analizie sytuacji wychowawczej dziecka.

Opinia bez wątpienia pozwala stwierdzić, jaka jest sytuacja rodzinna stron.

Dlatego dzięki temu, iż opinia zostaje sporządzona przez osoby kompetentne, które posiadają wieloletnie doświadczenie zawodowe i odpowiednią wiedzę, opinia z dużym prawdopodobieństwem może stwierdzić, jaka jest faktyczna sytuacja stron.

Pozbawienie praw rodzicielskich

Sąd, uwzględniając prawo dziecka do wychowania przez oboje rodziców, rozstrzyga o sposobie wspólnego wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywania kontaktów z dzieckiem.

Sąd może powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej:

 • jednemu z rodziców, ograniczając władzę rodzicielską drugiego do określonych obowiązków i uprawnień w stosunku do osoby dziecka, jeżeli dobro dziecka za tym przemawia.
 • Na zgodny wniosek stron sąd nie orzeka o utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem (art. 107§3 kro).

 

 „Artykuł na onet.pl, gdzie opowiadam o alienacji rodzicielskiej – zachęcam do lektury! https://kobieta.onet.pl/stop-alienacji-rodzicielskiej-w-kilkunastu-miastach-polski-zawisly-billboardy/xk9jntj „

W myśl art. 111§1 KRO jeżeli władza rodzicielska nie może być wykonywana z powodu trwałej przeszkody albo jeżeli rodzice nadużywają władzy rodzicielskiej lub w sposób rażący zaniedbują swe obowiązki względem dziecka, sąd opiekuńczy pozbawi rodziców władzy rodzicielskiej.

Zły wpływ na dziecko 

Ponadto w postanowieniu z dnia 7 września 2000 r. (sygn. akt I CKN 931/00) Sąd Najwyższy wskazał, iż nadużywanie władzy rodzicielskiej zachodzi także wówczas, gdy postępowanie rodzica obiektywnie wywiera destrukcyjny wpływ na proces wychowania i rozwoju psychicznego dziecka, choćby nie było to związane z subiektywnym, negatywnym nastawieniem rodzica wobec dziecka.

Sąd ponadto przeprowadza analizę dowodów:

 • przesłuchanie stron
 • wysłuchanie małoletniego
 • opinia OZSS
 • dowody ze świadków
 • dokumenty.

Na podstawie dowodów sąd wydaje wyrok. Sąd bada stan faktyczny sprawy i wówczas stwierdza: „Zdaniem Sądu dobro małoletniej przemawiało za tym, aby pozbawić ………. władzy rodzicielskiej nad małoletnią córką ze względu na rażące zaniedbywanie obowiązków… „.

Ponadto istotne jest:

 • kto opiekuje się dzieckiem
 • jakie jest życzenie rodziców
 • jakie czynności wykonują rodzice względem dziecka
 • co jest ważne dla dziecka
 • jaka jest postawa ojca
 • jaka jest postawa matki
 • czy rodzice współdecydowali o losach dziecka
 • jaka jest rola rodziców w codziennym życiu
 • czy rodzice/któryś z rodziców jest osobą chorą/uzależnioną
 • jaki jest rozwój psychiczny dziecka.

Kontakty

Przede wszystkim pamiętajmy, iż pozbawienie praw rodzicielskich nie wyłącza prawa do widzeń z dzieckiem.

W razie wątpliwości najlepiej oczywiście skonsultować się z profesjonalnym pełnomocnikiem, który wszystko ci szczegółowo wyjaśni. W przypadku pytań i wątpliwości zapraszam na konsultację LINK KONSULTACJA – Kalendarz 

 

Z poważaniem,

Adwokat Marta Wnuk

 

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48691512933

 e-mail: kontakt@adwokatwnuk.pl

Zadzwoń do Adwokata