Pozew o alimenty ? Jak odpisać na pozew o alimenty ?

Opublikowane przez ADWOKAT w dniu

Pozew o alimenty ? Jak odpisać na pozew o alimenty ?

Przyszedł do Ciebie pozew i nie wiesz co masz odpisać?

W tym wpisie przedstawię dla Ciebie kilka informacji jak odpisać na pozew o podwyższenie alimentów. Jeżeli masz problem to możesz skontaktować się ze mną, umówić się na poradę prawdą i wszyscy Ci wyjaśnię.

Jeżeli przyszedł pozew o podwyższenie a ty się z nim nie zgadzasz koniecznie musisz odpisać.

ODPOWIEDŹ NA POZEW O PODWYŻSZENIE ALIMENTÓW

Wnoszę o oddalenie powództwa o podwyższenie alimentów w całości.

Pamiętaj również o kosztach i wpisz do sądu, iż wnosisz o zasądzenie od powódki na rzez pozwanego kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych.

Dodatkowo możesz zwrócić się do sądu i wpisać wnoszę o zobowiązanie [wpisujemy kogo] do przedstawienia zeznań rocznych PIT za lata 2017, 2018 oraz wszystkich pełnoletnich osób tworzących wraz z nią gospodarstwo domowe a w szczególności [dla przykładu wpisujemy nowego partnera], obejmujących wszystkie potencjalne dochody (m.in. dochody z zatrudnienia, z prowadzenia własnej działaności gospodarczej, z giełdy itp).

Pozew – Jak wygrać?

Są różne metody abyś poznał majątek matki dziecka dlatego możesz zwrócić się do Sądu aby powódka  przedstawiła księgi przychodów i rozchodów oraz raport z kasy fiskalnej za okres 1 roku przed wniesieniem powództwa i dalszych

Sąd również może ją zobowiązać do złożenia oświadczenia o posiadanym majątku, w tym w szczególności ruchomościach, nieruchomościach, papierach wartościowych, oszczędnościach, itp.

Ja często w swojej pracy czy to sprawa dotyczy alimentów czy rozwodu chce aby przeciwna strona dostarczła mi wyciągi z konta. Zwracam się wtedy do Sądu aby ten stronę przeciwną zobowiązał do dostarczenia historii wszelkich posiadanych rachunków bankowych za okres 12- miesięcy wstecz.

 

W odpowiedzi na pozew, jeżeli wnosimy aby Sąd powódkę do czegoś zobowiązał musimy wskazać na jaką okoliczność to chcemy. Należy zatem wpisać,  na okoliczność ustalenia możliwości majątkowych i zarobkowych matki dziecka.

Pozew – Co zrobić żeby nie płacić wysokich alimentów?

W uzasadnieniu musisz opisz swoją sytuację materialną. Dla przykładu, w ocenie strony pozwanej koszty utrzymania dziecka nie zwiększyły się. A na pewno nie doszło no istotnej zmiany tych okoliczności. Mając na uwadze przepisy przedstawicielka ustawowa małoletniej powódki powinna załączyć faktyczne koszty jakie wiążą się z małoletnią.

Pozew o podwyższenie alimentów- Co zrobić ?

Zgodnie z dyspozycją art. 138 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego w razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego. Przez zmianę stosunków rozumieć należy wszelkie zmiany w statusie ekonomicznym stron powodujące zmianę zakresu usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego lub też zmianę zakresu możliwości zarobkowych i majątkowych zobowiązanego.

Z zasady alimenty przeznaczone są na usprawiedliwione potrzeby uprawnionego, a nie na wszelkie wydatki na dziecko jakie matce dziecka przyjdą do głowy. Potrzeby małoletniej nie zwiększyły się i  nie zwiększyły się możliwości zarobkowe jej ojca, który ma teraz nadto na utrzymaniu także drugie dziecko.

W ocenie strony pozwanej koszty utrzymania małoletniej córki nie zwiększyły się, przedstawione zaś dowody nie są kosztami rzeczywistymi i nie nie odzwierciedlają kosztów małoletniej córki. 

 

Więcej informacji:

Pozew o podwyższenie alimentów – Czy potrzebny Adwokat ?

Rozwód Alimenty  To nie są żarty ! Można nawet iść do więzienia


0 Komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Zadzwoń do Adwokata