Pozew o podwyższenie alimentów

Pozew o podwyższenie alimentów. Zastanawiasz się, czy potrzebujesz adwokata, gdy żona składa pozew o podwyższenie alimentów? Otóż absolutnie tak! Musisz walczyć! Dzięki zaangażowaniu adwokata w sprawę i Twojej pomocy naprawdę można dużo zdziałać. Dowiedz się, jak pomagam – Moja osobista historia – Kontakt ????

Oczywiście czasem takie koszty jak jedzenie bądź leczenie są stałe, jednakże często zdarza się, że koszty są „pompowane”.  Wtedy trzeba twardo powiedzieć, że się na to nie zgadzasz.

Ile można zapłacić? Dużo…

Ostatnio klient powiedział, że nie wziął adwokata o podwyższenie alimentów, bo nie podejrzewał, jaki zrobi się z tego problem – Sąd zasądził 1500 zł. W związku z tym przyszedł do mnie z prośbą o odwołanie od tej decyzji. Udało się – w apelacji Sąd obniżył do 1100 zł.

ZAPRASZAM CIĘ NA KANAŁ YOUTUBE

✅  –  CO ZROBIĆ, ŻEBY SZYBKO SIĘ ROZWIEŚĆ? —>ZOBACZ FILMIK  !!! 

Różnica jest!

20 lat x 12 msc. x 400 zł (różnica) = 96 000 złotych. 

Tyle klient by zapłacił na przestrzeni lat, gdyby nie odwołał się od tego wyroku. Często klienci usprawiedliwiają się, że koszt pełnomocnika profesjonalnego jest zbyt wysoki. Nie mogę się z tym zgodzić. Średni koszt reprezentacji w takiej sprawie to ok. 3000 netto, dodatkowo masz możliwość zapłaty w ratach.

Wracając do tematu…

Pozew o podwyższenie alimentów – Co napisać w odpowiedzi?

Pan Jarek z Gdańska otrzymał pozew o podwyższenie alimentów. W odpowiedzi na pozew wniósł o oddalenie powództwa w całości. W uzasadnieniu wskazał, że roszczenie jest nieuzasadnione, bowiem przy uzyskiwanych przez niego dochodach 4050,63 zł netto ma na utrzymaniu jeszcze jedną córkę.

Potrzeby określone przez matkę dziecka jego zdaniem są zawyżone. Widuje się z córką, kupuje jej prezenty i utrzymuje stały kontakt telefoniczny. Spotkania są sporadyczne wyłącznie z winy matki oraz dyspozycji dziecka.

Potrzebujesz pomocy? -> Kontakt

Ile mogą wynieść usprawiedliwione koszty utrzymania małoletniego dziecka?

Sąd ustalił, iż koszty utrzymania wynoszą ok. 2400 zł miesięcznie. W skład tej kwoty wchodzą: koszty żywności – 440 zł, ubrania – 150 zł, leczenie – 100 zł, opłata za basen – 120 zł, zajęcia z siatkówki – 70 zł, strzelnica – 100 zł, udział w kosztach mieszkaniowych – 440-500 zł, korepetycje z matematyki – 320 zł, koszty szkolne – 100 zł, telefon – 39 zł, koszty wypoczynku wakacyjnego i feryjnego – 300 zł, dojazdy – 150 zł, środki czystości – 60 zł.

Koszty utrzymania małoletniej wzrosły w porównaniu z poprzednim okresem o wydatki związane z zajęciami dodatkowymi (290 zł) i korepetycjami (320 zł), jak również kosztami dowożenia do szkoły i na zajęcia (150 zł).

Zwiększyły się również w zakresie opłat za wypoczynek (300 zł). Wydatki związane z żywności i z odzieżą są na podobnym poziomie jak poprzednio. Nie są już ponoszone koszty związane z przedszkolem (350 zł).

Jakie jest zdanie sądu?

Sąd Rejonowy zważył, co następuje:

Zgodnie z treścią przepisu art. 133 kro na obydwojgu rodzicach ciąży obowiązek łożenia na utrzymanie dzieci, które nie są jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie. Zakres tego obowiązku, stosownie do przepisu 135 kro, wyznaczają z jednej strony usprawiedliwione potrzeby osoby uprawnionej, z drugiej zaś zarobkowe i majątkowe możliwości zobowiązanego. Przez usprawiedliwione potrzeby należy rozumieć nie tylko elementarne potrzeby polegające na zapewnieniu minimum egzystencji, ale także takie, które stworzą uprawnionemu normalne warunki bytowania odpowiadające jego wiekowi, stanowi zdrowia, wykształceniu i statusowi rodziców.

Stosownie do treści przepisu art. 138 kro w razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego. Zmiana stosunków może zatem prowadzić do podwyższenia alimentów wówczas, gdy po uprawomocnieniu się orzeczenia ustalającego wysokość alimentów zwiększeniu ulegną potrzeby uprawnionego albo zwiększą się możliwości zarobkowe lub majątkowe zobowiązanego.

Więcej: Alimenty Adwokat. Jak wygrać sprawę o alimenty?

Sprawdź, dlaczego warto nas wybrać -> Opinie klientów o kancelarii ⭐⭐⭐⭐⭐ 5/5

Kiedy może przyjść pozew o podwyższenie alimentów? Nawet po kilku miesiącach!

Nie budzi żadnych wątpliwości Sądu teza, że potrzeby dziecka wraz z wiekiem zwiększają się. Obejmują one już nie tylko potrzeby bytowe związane z wyżywieniem, zakupem odzieży i zapewnieniem odpowiednich warunków mieszkaniowych, ale także potrzeby kulturalne i wychowawcze, edukacyjne, mające zapewnić prawidłowy rozwój fizyczny i duchowy dziecka.

Co jest najważniejsze? Zmiana musi być istotna!

Sąd musi uznać, czy w przedmiotowym okresie nastąpiła istotna zmiana sytuacji małoletniej powódki.

Wysokość świadczeń alimentacyjnych od osoby zobowiązanej do alimentacji zależy nie tylko od usprawiedliwionych potrzeb osoby uprawnionej, ale także od możliwości zarobkowych i majątkowych zobowiązanego, choćby nawet nie zostały w tych granicach pokryte wszystkie usprawiedliwione potrzeby uprawnionego do alimentacji.

Jeżeli Sąd uzna, że potrzeby małoletniej się zwiększyły, a możliwości zarobkowe ojciec ma – zwiększy alimenty. 

W przypadku pytań i wątpliwości zapraszam na konsultację LINK KONSULTACJA – Kalendarz 

 

Więcej

Jak wygląda sprawa o alimenty?

 

Z poważaniem,

Adwokat Marta Wnuk

 Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48691512933

 e-mail: kontakt@adwokatwnuk.pl

Zadzwoń do Adwokata