Pozew o rozwód Zgodne stanowisko stron. Pani mecenas, jesteśmy zdecydowani na rozwód – chcemy rozwód bez orzeczenia o winie. Taki ugodowy wspólny pozew. Czy Pani nam pomoże? Obawiam się jedynie, że małżonka będzie chciała wysokie alimenty”.

No właśnie zwróćmy uwagę na kilka ważnych elementów. Niby pozew ugodowy, a jednak sporne świadczenie alimentacyjne. Musimy pamiętać, że z rozwodem wiążą się również takie kwestie, jak alimenty na rzecz drugiego małżonka oraz alimenty na rzecz dzieci. Należy również podzielić wspólny majątek i uregulować kwestie finansowe między małżonkami. Tak – okazuje się, że kwestia winy czy też odstąpienia od orzekania o winie jest tylko jednym z elementów całej układanki pt. „rozwód”. 

Ostatnio jeden z moich klientów stwierdził, że rozwody w Warszawie są modne. Osobiście nie podzielam tego zdania, jednakże jest to kwestia indywidualna. Niekiedy po prostu nie ma wyjścia i związek małżeński należy po prostu zakończyć.

Jeżeli małżonkowie są zgodni co do tego, żeby nie orzekać o winie, to faktycznie możemy powiedzieć, że w tym obszarze jest porozumienie. Ale w tym miejscu trzeba się zatrzymać i zwrócić uwagę na kilka istotnych elementów.

Rozwód to również wszystkie kwestie związane z dziećmi.

Dowiedz się, jak pomagam -> Moja osobista historia – Kontakt

Kwestie związane z małoletnim dzieckiem Pozew o rozwód Zgodne stanowisko stron

W wyroku rozwodowym sąd orzeka o sposobie wywiązywania się małżonków z władzy rodzicielskiej, kontaktach, miejscu zamieszkania oraz świadczeniu alimentacyjnym. 

Oczywiście jeżeli jesteście Państwo zgodni i wierzycie, że możecie wszystkie kwestie uregulować, to warto podpisać porozumienie, które będzie dotyczyło małoletnich dzieci. 

Sąd weźmie pod uwagę porozumienie rodzicielskie w przypadku gdy uzna, że jest ono zgodne z dobrem małoletniego.  

Bardzo ważne – dzieci muszą być przygotowane do rozwodu. Co to oznacza? Zgodnie z przepisami, jeżeli dobro dzieci cierpi, nie jest możliwe, aby sąd orzekł rozwód. Jest to po prostu niedopuszczalne. Wobec tego, mając na uwadze przepisy, konieczne jest, aby dzieci zaakceptowały fakt rozstania rodziców.

Władza rodzicielska Pozew o rozwód Zgodne stanowisko

W pozwie należy zawrzeć konkretne żądanie dotyczące sprawowania władzy rodzicielskiej nad dzieckiem. Możliwe jest wniesienie o powierzenie wykonywania władzy rodzicielskiej obojgu rodzicom, jednemu z rodziców wraz z ograniczeniem, zupełnym odebraniem lub zawieszeniem władzy drugiemu.

„Pani mecenas, potrzebuję porady prawnej w zakresie rozwodu. Żona straszy mnie pozbawieniem praw rodzicielskich. Proszę o konsultacje prawną w tym zakresie. Chcę, aby rozwód przebiegł spokojnie, jednak żona nie daje mi żyć. Co mam zrobić?”

To ostatnie zapytanie od mojego klienta z Warszawy. Chciałabym w tym miejscu zwrócić uwagę, że pozbawienie ojca bądź matki władzy rodzicielskiej następuje w wyjątkowych przypadkach. 

Ważne jest ustalenie miejsca zamieszkania dziecka. W przypadku pełnego porozumienia i opieki naprzemiennej, kiedy dziecko jest tydzień u jednego rodzica i tydzień od drugiego, nie ma problemu. Jeżeli jest to kwestia sporne, musimy pamiętać, że sąd będzie musiał wówczas ustalić jedno miejsce zamieszkania dziecka – albo u mamy, albo u taty.

Pobierz wzór: Pozew o rozwód Zgodne stanowisko stron

Miejsce zamieszkania dziecka

Zgodnie z art. art. 26 § 1 k.c. miejscem zamieszkania dziecka pozostającego pod władzą rodzicielską jest miejsce zamieszkania rodziców albo tego z rodziców, któremu wyłącznie przysługuje władza rodzicielska lub któremu zostało powierzone wykonywanie władzy rodzicielskiej.

Jeżeli jednak nie zdecydujemy się na opiekę naprzemienną, wówczas sąd ustali, iż miejsce zamieszkania dziecka jest przy jednym z rodziców. Hipotetycznie załóżmy, że sąd określa miejsce zamieszkania dziecka przy mamie. W takiej sytuacji należy pamiętać o określeniu kontaktów tak, aby ojciec miał zapewnione swobodne widzenia z dzieckiem. Złym pomysłem jest nieustalenie kontaktów. Dlaczego? 

Jeżeli nie będziemy mieli ustalonych kontaktów, wówczas z różnych przyczyn może do tych kontaktów nie dochodzić. Dziecku, jak i rodzicom po rozwodzie należy nałożyć rygor. Nie jest też tak, że musimy kurczowo trzymać się wszelkich zapisów. Wielokrotnie słyszałam od sędziów, którzy orzekali rozwód, że są to ramy – jeżeli będzie porozumienie, rodzice mogą to zmienić, jednakże w sytuacji gdy takiego porozumienia nie będzie, wówczas jest podstawa prawna pozwalająca na wyegzekwowanie tego, co się należy. Dlatego też należy wpisać w wyroku rozwodowym chociaż podstawowe kontakty tak, aby uniknąć na przyszłość ewentualnych konfliktów.

Dlatego pomysł w zakresie nieustalania kontaktów niewątpliwie nie jest rozsądny. Wiem, jakie są motywy tego, żeby po prostu nie określać konkretnie terminów, jednakże uwierzcie mi, że lepiej określić kontakty, które ewentualnie w praktyce sobie zmodyfikujcie niż pozostawić pusty wyrok z możliwością ewentualnego porozumienia. Chcę zwrócić uwagę na jedną istotną kwestię – skoro się rozwodzicie, oznacza to, że nie ma między wami porozumienia. Wierzycie teraz w to, że nagle będziecie mieli porozumienie? Dodatkowy aspekt, który przemawia za tym, żeby jednak kontakty z dziećmi, jest taki, że w mojej ocenie dziecku trzeba nałożyć rygor, żeby dziecko wiedziało, że są terminy, w których spotyka się z drugim rodzicem – tak aby z tym rodzicem nie utracić więzi.

Kontakty z dzieckiem

Zgodnie z art. 58 § 1b k.r.o. na zgodny wniosek stron sąd nie orzeka o utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem.

No właśnie – ugodowy rozwód i co dalej? Przecież ugodowy rozwód to nie tylko sposób rozwiązania małżeństwa. Dlatego tak często mylne jest powiedzenie „rozwód za porozumieniem stron”. A co z pieniędzmi? To właśnie o pieniądze ludzie najczęściej się kłócą. To właśnie pieniądze rozdzielają ludzi i to przez pieniądze ludzie potrafią dokonywać przestępstw. Wobec tego jeżeli jesteście dogadani w zakresie sposobu rozwiązania małżeńskiego – to świetnie, mamy o krok bliżej do celu. Jednakże pamiętajcie o alimentach. Jeżeli ustalamy wszystko kompleksowo, warto również ustalić, jakie ma być świadczenie alimentacyjne.

Jakie alimenty na rzecz dziecka?

Zgodnie z art. 58 § 1 k.r.o. w wyroku rozwodowego sąd winien rozstrzygnąć, w jakiej wysokości każdy z małżonków jest obowiązany do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dziecka. W związku z tym w pozwie należy określić wysokość świadczenia alimentacyjnego od rodzica, z którym dziecko nie będzie mieszkało.

„Rozwód za porozumieniem stron”, „ugodowy rozwód”, „wspólny rozwód”, „wspólny pozew rozwodowy”, „zgodny pozew rozwodowy”… To wszystko bardzo dobrze brzmi, ale musimy pamiętać, że z rozwodem wiążą się konsekwencje. Przy sprawach rozwodowych należy również uzgodnić kwestię związaną z pieniędzmi, a w szczególności podział majątku oraz alimenty.

Od czego zacząć? Przede wszystkim proponuję Państwu zacząć od strategii rozwodowej. Uwierzcie mi, że pełnomocnik, który wiele lat zajmuje się rozwodami, wskaże Państwu właściwą drogę. 

Nie polecam działać na własną rękę. Musisz najpierw zdobyć wiedzę w zakresie tego, jak wygląda Twoja sytuacja procesowa. Dopiero w następnym kroku możesz układać strategię. I jeszcze jedno – pamiętaj, że skoro się rozwodzisz, to znaczy, że coś poszło nie tak. Nie licz na to, że rozwód będzie czymś przyjemnym. Oczywiście może się tak zdarzyć, ale jak to się mówi, lepiej miło się zaskoczyć niż niemiło rozczarować. Kończąc ten wpis, pozdrawiam Cię serdecznie i życzę, aby wszystkie decyzje jakie podejmujesz w życiu, były dobre. Życie masz tylko jedną.

 

Sprawdź, dlaczego warto nas wybrać -> Opinie klientów o kancelarii ⭐⭐⭐⭐⭐ 5/5. 

Z poważaniem,

Adwokat Marta Wnuk

✅ Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

☎ tel.: +48691512933

???? e-mail: kontakt@adwokatwnuk.pl

Zadzwoń do Adwokata