Pozew o separację a wniosek o separację – kiedy złożyć?

Pozew o separację Ograniczenie władzy rodzicielskiej. Należy pamiętać o różnicy między pozwem a wnioskiem o separację. Pozew o separację składa się w sytuacji, gdy zostanie spełniona minimum jedna z przesłanek, tj. strony nie potrafią osiągnąć porozumienia w zakresie separacji; strony są zgodne co do separacji, jednakże jedna z nich żąda orzekania o winie; małżonkowie mają małoletnie dziecko. Wówczas sprawę rozpoznaje się w trybie procesowym. Złożenie pozwu o separację wiąże się z opłatą w wysokości 600 zł.

Dowiedz się, jak pomagam -> Moja osobista historia – Kontakt

Wniosek o separację należy złożyć w przypadku, gdy małżonkowie są zgodni w kwestii orzeczenia separacji i nie mają małoletnich dzieci. Strony mogą złożyć wniosek wspólnie. Sprawę rozpoznaje się w trybie nieprocesowym. Opłata za wniosek o separację wynosi 100 zł.

Pobierz wzór: Pozew o separację bez orzekania o winie wraz z wnioskiem o ograniczenie władzy rodzicielskiej oraz z wnioskami o zabezpieczenie (małoletnie dziecko)

Jakie dokumenty złożyć z pozwem o separację?

Do pozwu o separację należy załączyć odpis aktu małżeństwa w oryginale. W przypadku posiadania przez małżonków małoletnich dzieci, należy również załączyć odpisy aktów ich urodzenia.

Zalety i wady separacji bez orzekania o winie Pozew o separację Ograniczenie władzy rodzicielskiej

Separacja bez orzekania o winie pozwala na rozstanie z małżonkiem bez rozwiązywania małżeństwa. W przypadku braku dochodzenia winy separacja może zostać orzeczona na jednej rozprawie. Nie ma wówczas konieczności dokonywania pogłębionej analizy przyczyn rozpadu i zawinienia stron w rozpadzie pożycia. Jest to niewątpliwie dobry sposób na bezkonfliktowe uregulowanie sytuacji rodzinnej.

Należy pamiętać, że separacja z orzeczeniem o winie daje możliwość uzyskania od małżonka winnego korzystnego świadczenia alimentacyjnego i zabezpieczenia sytuacji finansowej, która z uwagi na rozstanie, uległaby pogorszeniu.

Kiedy ograniczenie władzy rodzicielskiej? Pozew o separację Ograniczenie władzy 

Sąd może orzec o ograniczeniu władzy rodzicielskiej jednemu lub obojgu rodziców w przypadku, gdy dochodzi do nieprawidłowości w zakresie opieki nad dzieckiem. Ograniczając władzę, sąd może ustanowić nadzór kuratora lub pozostawić rodzicowi prawo do współdecydowania o istotnych sprawach z życia dziecka. W uzasadnieniu wniosku o ograniczenie władzy rodzicielskiej należy konkretnie przedstawić swoje stanowisko (wskazać wszelkie nieprawidłowe zachowania rodzica). Twierdzenia warto oczywiście poprzeć dowodami.

 

Sprawdź, dlaczego warto nas wybrać -> Opinie klientów o kancelarii ⭐⭐⭐⭐⭐ 5/5. 

Z poważaniem,

Adwokat Marta Wnuk

✅ Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

☎ tel.: +48691512933

???? e-mail: kontakt@adwokatwnuk.pl

Zadzwoń do Adwokata