Wina w rozkładzie pożycia małżeńskiego

Pozew o separację z winy obu stron. W wyroku dotyczącym separacji sąd orzeka o tym, czy któryś z małżonków ponosi winę za rozpad małżeństwa. Zaniechanie orzekania o winie może nastąpić wyłącznie na zgodne żądanie stron. 

W przypadku pytań i wątpliwości zapraszam na konsultację LINK KONSULTACJA – Kalendarz 

Jeżeli chcemy orzeczenia winy współmałżonka, należy pamiętać, aby twierdzenia wskazujące na niewłaściwe zachowania drugiej strony poprzeć konkretnymi dowodami.

Dowiedz się, jak pomagam -> Moja osobista historia – Kontakt

Ustalenie opieki naprzemiennej przy separacji

Na czym polega opieka naprzemienna? Naprzemienność to system sprawowania opieki nad dzieckiem na zasadzie, iż dziecko w określonym czasie przebywa raz u jednego rodzica, a raz u drugiego, np. dwa tygodnie u ojca, dwa tygodnie u matki. Sądy najczęściej orzekają o takim sposobie sprawowania opieki w sytuacji, gdy między rodzicami jest porozumienie w zakresie wychowania dziecka. Przy podjęciu decyzji o sposobie sprawowania opieki sąd kieruje się przede wszystkim dobrem małoletniego.

Pobierz wzór: Pozew o separację z orzekaniem o winie (wina obu stron) z wnioskiem o ustalenie pieczy naprzemiennej (małoletnie dziecko):

Zalety opieki naprzemiennej

Do zalet opieki naprzemiennej niewątpliwie należy zaliczyć:

  • Możliwość indywidualnego spędzania czasu z dzieckiem, szansa na pogłębianie relacji.
  • Stałość kontaktów, stabilny i stały harmonogram, możliwość zaplanowania czasu z dzieckiem.
  • Równy podział obowiązków opiekuńczo-wychowawczych.

Wady opieki naprzemiennej

Jakie są wady pieczy naprzemiennej?

  • Przede wszystkim młodsze dzieci mogą mieć trudności z regularną zmianą miejsca zamieszkania, rozłąką z rodzicem.
  • Konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem w stałych terminach, możliwy brak elastyczności.
  • Potrzeba zapewnienia dziecku rzeczy osobistych u każdego z rodziców, niewątpliwie większy koszt utrzymania.

Alimenty na rzecz dziecka

Nadto należy pamiętać, iż zarówno w sprawie o rozwód, jak i o separację, sąd musi rozstrzygnąć w jakiej wysokości każdy z małżonków jest obowiązany do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dziecka. W przypadku opieki naprzemiennej sądy najczęściej ustalają symboliczną kwotę świadczenia alimentacyjnego. Gdy jednak jeden z rodziców osiąga znacznie wyższe zarobki, lub ponosi większą część kosztów utrzymania dziecka, należy oczywiście spodziewać się wyższych alimentów. Sąd może również ogłosić rozstrzygnięcie, zobowiązując każdego z rodziców do partycypowania w ustalonej kwocie w kosztach utrzymania dziecka.

 

Sprawdź, dlaczego warto nas wybrać -> Opinie klientów o kancelarii ⭐⭐⭐⭐⭐ 5/5. 

 

Z poważaniem,

Adwokat Marta Wnuk

 

 Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48691512933 

e-mail: kontakt@adwokatwnuk.pl

Zadzwoń do Adwokata