Przedawnienie alimentów

Przedawnienie Alimentów. Niektórzy czekają… Niektórzy tego nie chcą…

Gdy upłynie określony termin, to wierzyciel nie ma możliwości odzyskania należności.

A alimenty?

Alimenty również ulegają przedawnieniu.

Co do zasady następuje to w terminie 3 lat od momentu, w którym stały się wymagalne.

Czy po upływie owych 3 lat nie będzie można należnych alimentów dochodzić? Nie. Potrzebujesz pomocy? -> Kontakt

CHCESZ WIĘCEJ DOWIEDZIEĆ SIĘ O ROZWODZIE – ZAPRASZAM NA FILM – KLIKNIJ

Przedawnienie alimentów – Co z terminem?

Termin 3 lata przedawnienia może zostać przerwany. Termin zaczyna biec, ale określona czynność go przerywa. Po jej dokonaniu termin przedawnienia biegnie od nowa.

Przedawnienie Alimentów

Co przerywa bieg przedawnienia? 

Zgodnie z art. 123 § 1 kodeksu cywilnego bieg przedawnienia przerywa się:
1) przez każdą czynność przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym, przedsięwziętą bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia;
2) przez uznanie roszczenia przez osobę, przeciwko której roszczenie przysługuje;
3) przez wszczęcie mediacji.

Czy skierowanie sprawy do komornika przerywa bieg?

Tak.

Dowiedz się, jak pomagam ->  Moja osobista historia – Kontakt ????

Więcej: Do kiedy alimenty na dziecko?

Przedawnienie alimentów – Co jest ważne?

Niekiedy bieg terminu przedawnienia roszczeń alimentacyjnych rozpocznie się dopiero, gdy dziecko ukończy 18 lat.

Przepisy Kodeksu cywilnego postanawiają, że bieg terminu przedawnienia nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu co do roszczeń, które przysługują dzieciom przeciwko rodzicom przez czas trwania władzy rodzicielskiej. O możliwości stosowania tych uregulowań wobec świadczeń alimentacyjnych przesądziła uchwała Sądu Najwyższego z 25 listopada 1968 r. (sygn. akt III CZP 65/68), stanowiąca, iż zasada, że w czasie trwania władzy rodzicielskiej bieg przedawnienia co do roszczeń, które przysługują dzieciom przeciwko rodzicom, nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu ma zastosowanie także do roszczeń alimentacyjnych. Władza rodzicielska przysługuje zasadniczo obojgu rodzicom do czasu uzyskania pełnoletności przez dziecko. W takim przypadku przedawnienie rozpocznie się dopiero, gdy dziecko ukończy 18 lat. 

Potrzebujesz pomocy? Sprawdź, dlaczego warto nas wybrać -> Opinie klientów o kancelarii ⭐⭐⭐⭐⭐ 5/5

 

Więcej:

Jak wygląda sprawa o alimenty?

 

Z poważaniem,

Adwokat Marta Wnuk

✅Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

☎ tel.: +48691512933

????e-mail: kontakt@adwokatwnuk.pl

Zadzwoń do Adwokata