Rozwód i podział majątku

Rozwód i Podział majątku. Nic tak nie dzieli ludzi jak pieniądze…

Zawsze mówię, że jak nie wiemy o co chodzi, to chodzi o pieniądze.

Ruchomości i nieruchomości nabyte po zawarciu związku małżeńskiego za wspólne środki pieniężne wchodzą do majątku wspólnego małżonków.

Ale nie zawsze… Dowiedz się, jak pomagam ->  Moja osobista historia – Kontakt ????

CHCESZ WIĘCEJ DOWIEDZIEĆ SIĘ O ROZWODZIE – ZAPRASZAM NA FILM – KLIKNIJ

Rozwód i podział majątku – Co robić?

Jeżeli nie umiemy znaleźć porozumienia z współmałżonkiem, to trzeba iść do sądu…

Tak, nie ma co czekać. Trzeba działać!

Ja uważam że najpierw najlepiej, aby Twój pełnomocnik wystąpił do drugiej strony z pismem z próbą ugodową.

Rozwód i Podział majątku.

Gdzie składamy wniosek o podział majątku?

Należy złożyć go do sądu rejonowego właściwego według miejsca położenia majątku, a jeżeli wspólność ustała przez śmierć jednego z małżonków – do sądu spadku, czyli co do zasady sądu ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy.

Co zrobić?

W pierwszej kolejności składamy konkretną propozycję.

Tak, osoba, która wszczyna postępowanie, powinna przedstawić we wniosku swoją propozycję podziału, konkretne kwoty.

Sąd przesyła odpis wniosku do drugiej strony określając termin do wniesienia odpowiedzi.

Czy składać odpowiedź? Zdecydowanie tak! Potrzebujesz pomocy? -> Kontakt

Więcej: Podział majątku w Warszawie – Torebka Hermes 

Jak się podzielić?

Co do zasady dzieli się po połowie.

Są również inne opcje…

Dla przykładu 70% – 30 %…

Tak, mamy tu nierówny podział majątku (o tym również wcześniej pisałam).

Jednakże często zdarza się tak, że jeden małżonek żąda nierównego podziału majątku.

Małżonek żądający ustalenia przez Sąd nierównych udziałów musi swoje żądania udowodnić.

Najczęstszymi dowodami są zeznania świadków, rachunki i wyciągi z kont bankowych, które wówczas należy powołać we wniosku.

Rozwód i Podział majątku – Co określić we wniosku?

We wniosku o podział majątku należy dokładnie określić składniki majątku podlegające podziałowi.

Nie jesteśmy zgodni co do wartości? W takim przypadku ustala ją biegły sądowy rzeczoznawca. Nie zapomnij o rachunkach bankowych!

Jakie dowody składamy do sądu?

Przede wszystkim dokument potwierdzający ustanie wspólności majątkowej.

Skład i wartość majątku ulegającego podziałowi ustala sąd.

Nakłady – tylko i wyłącznie na wniosek!

Skład majątku ustala się według stanu na dzień ustania wspólności majątkowej, zaś jego wartość według cen rynkowych z daty podziału.

Dlatego proponuję, abyś skierował sprawę do kancelarii. Wtedy unikniesz błędów. Naprawdę warto poradzić się profesjonalnego pełnomocnika, który krok po kroku poprowadzi Cię przez sprawę i wyjaśni wszelkie wątpliwości. Dlaczego warto nas wybrać? -> Opinie klientów o kancelarii ⭐⭐⭐⭐⭐ 5/5

 

Rozwód i Podział majątku

 

Więcej:

Podział majątku w sprawie o rozwód

 

Z poważaniem,

Adwokat Marta Wnuk

✅ Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

☎ tel.: +48691512933

???? e-mail: kontakt@adwokatwnuk.pl

 

Zadzwoń do Adwokata