Rozwód Ograniczenie władzy rodzicielskiej. “Pani mecenas, nie będziemy orzekać o winie, ale chcę pozbawić męża władzy rodzicielskiej, a najlepiej mu ją ograniczyć, tak aby nie kontaktował się z dzieckiem”.

  W ostatnim czasie otrzymałam zapytanie o podobnej treści od kobiety z Warszawy, która zwróciła się do mnie o pomoc. Dlatego chciałabym Państwu wyjaśnić, czym w ogóle jest ograniczenie, a czym pozbawienie władzy rodzicielskiej. Czy wiecie Państwo, że nawet pozbawienie władzy rodzicielskiej nie wyłącza prawa do osobistych kontaktów tego rodzica, który został pozbawiony władzy rodzicielskiej? Kontakty z dzieckiem są chronione prawem, konstytucją oraz różnymi konwencjami.

  Ograniczenie władzy

  Zwróćmy uwagę na to, że cały pozew zawsze dzieli się na kilka elementów. Jeżeli chodzi o winę, możemy odstąpić od regulacji w tym zakresie, natomiast w przypadku małoletniego dziecka musimy uregulować wszystkie kwestie. Pozbawienie władzy rodzicielskiej jest najbardziej surowym środkiem. Nie polecam Państwu korzystania z tej instytucji, o ile nie zaszły ku temu przesłanki. Ograniczenie władzy rodzicielskiej brzmi groźnie, prawda? W mojej ocenie ustawodawca powinien zmienić nazewnictwo. Dzięki temu wielu sporów i konfliktów udałoby się uniknąć. 

  Pobierz wzór – Pozew o rozwód bez orzekania o winie wraz z wnioskiem o ograniczenie władzy rodzicielskiej oraz wnioskiem o zabezpieczenie

  Ograniczenie władzy rodzicielskiej

  Sąd może ograniczyć wykonywania władzy rodzicielskiej rodzicowi w przypadku, gdy między małżonkami nie ma porozumienia w zakresie związanym z wychowaniem małoletniego dziecka, lub sposób wywiązywania się z władzy rodzicielskiej budzi poważne zastrzeżenia. Sąd może ustanowić kuratora sądowego lub pozwolić rodzicowi współdecydować wyłącznie w istotnych sprawach związanych z dzieckiem.

  Wniosek o ograniczenie władzy rodzicielskiej należy uzasadnić, wskazując wszelkie nieprawidłowe zachowania drugiego rodzica względem dziecka. Warto poprzeć to materiałem dowodowym, np. w postaci nagrań, zeznań świadków, a także opinią biegłych.

  W przypadku pytań i wątpliwości zapraszam na konsultację LINK KONSULTACJA – Kalendarz 

  Jeżeli zatem faktycznie między stronami nie ma porozumienia co do istotnych kwestii związanych z dzieckiem, wówczas w praktyce często zdarza się, że sąd z uwagi na to, żeby jednak ustalać to porozumienie między rodzicami, ogranicza władzę rodzicielską jednemu z rodziców, a drugiemu daje możliwość decydowania o ważnych istotnych sprawach związanych z dzieckiem.

  Teoria teorią, jednakże praktyka mówi swoje. Istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że wniosek o udzielenie zabezpieczenia w zakresie ograniczenia drugiego rodzica we władzy rodzicielskiej zostanie po prostu oddalony.

  Wniosek o zabezpieczenie

  W każdej sprawie cywilnej podlegającej rozpoznaniu przez sąd można żądać udzielenia zabezpieczenia (art. 730 § 1 k.p.c.). Zgodnie z art. 755 § 1 k.p.c., jeżeli przedmiotem zabezpieczenia nie jest roszczenie pieniężne, sąd udziela zabezpieczenia w taki sposób, jaki stosownie do okoliczności uzna za odpowiedni.

  Oczywiście podstawę prawną Państwo wskazałam, jednakże w praktyce bardzo często jest tak, że sąd najpierw chce poznać sytuację rodzinną, a dopiero później postępowaniu głównym decyduje, czy są podstawy ku temu, żeby jednemu z rodziców ograniczyć władzę rodzicielską. Dlatego w trybie zabezpieczenia nie proponuję Państwu składania tego wniosku, chyba że naprawdę są ku temu podstawy.

  Jakie dowody ws. ograniczenia władzy rodzicielskiej?

  Składając odpowiedni wniosek w zakresie ograniczenia władzy rodzicielskiej – czy w trybie normalnym czy też w trybie zabezpieczenia – musimy pamiętać o znaczeniu dowodów. Musimy pokazać Wysokiemu Sądowi, że są faktyczne podstawy ku temu, aby żądać ograniczenia władzy rodzicielskiej. Przykładowe dowody, które znacznie ułatwią sądowi podjęcie decyzji w tym zakresie, to np. wiadomości stron, z treści których wynika, że nie jesteście w stanie porozumieć się w kwestii szkoły dziecka czy zajęć dodatkowych.

  Kilka najważniejszych faktów Rozwód Ograniczenie władzy rodzicielskiej

  Rozwód ugodowy to nie tylko samo rozwiązanie małżeństwa. Ważne jest również uregulowanie kwestii związanych z dzieckiem, aby na przyszłość nie było w tym obszarze problemów. Przy rozwodzie warto również zastanowić się, co z podziałem majątku. Ponadto pamiętaj, aby ściśle określić wszystkie postanowienia. Rozwód jest po to, aby rozdzielić ludzi. Im mniej będziecie mieli kwestii wspólnych, tym lepiej.

  Chcesz umówić się na spotkanie – Zapraszam  – Kalendarz online 

  Z poważaniem,

  Adwokat Marta Wnuk

  tel.: +48691512933

  e-mail: kontakt@adwokatwnuk.pl

  Zadzwoń do Adwokata