Rozwód z winy Wniosek o eksmisję

Rozwód z winy Wniosek o eksmisję. Kiedy warto orzekać o winie? Czy mam szanse na orzeczenie o wyłącznej winie? Chce eksmitować małżonka z domu – jak to zrobić? 

Przede wszystkim musimy pamiętać, że każdą sytuację należy przeanalizować indywidualnie. 

Generalnie orzekanie o winie ma sens tylko i wyłącznie w niektórych sytuacjach, np. wówczas, kiedy jeden z małżonków zdradził i odszedł z wyrachowaniem. 

Orzekanie o winie ma również sens wtedy, kiedy możemy osiągnąć korzyści majątkowe.

Dowiedz się, jak pomagam -> Moja osobista historia – Kontakt

Przede wszystkim jeżeli chcemy orzekać o winie, musimy mieć bardzo dobre dowody. Jakie dowody w sprawie rozwodowej z wyłącznej winy? Dowodami w sprawie mogą być zeznania świadków, sprawozdania detektywa, nagrania wiadomości SMS, wiadomości e-mail… Generalnie sąd okręgowy przyjmuje wszystkie dowody. Nawet te, które zostały zdobyte nie do końca zgodnie z prawem. Dla sądu najważniejsze jest ustalenie faktów. Jeżeli na przykład żona twierdzi, że mąż ją zdradził, należy tę okoliczność potwierdzić.

Czy za zdradę można eksmitować małżonka z domu? W mojej ocenie nie ma do tego podstaw. Oczywiście mamy prawo żądać eksmisji małżonka w sytuacji, kiedy stan faktyczny wskazuje, że do eksmisji rzeczywiście powinno dojść.

Pobierz wzór: Pozew o rozwód z orzeczeniem o winie wraz z wnioskiem o eksmisję:

Wniosek o eksmisję – co to znaczy? 

W wyroku rozwodowym sąd orzeka o sposobie korzystania przez małżonków ze wspólnego mieszkania, jeżeli rozwiedzeni małżonkowie wciąż je zajmują. Zgodnie z art. 58 § 2 k.r.o., „w przypadku gdy jeden z małżonków swym rażąco nagannym postępowaniem uniemożliwia wspólne zamieszkiwanie, sąd może nakazać jego eksmisję na żądanie drugiego małżonka. Na zgodny wniosek stron sąd może w wyroku orzekającym rozwód orzec również o podziale wspólnego mieszkania albo o przyznaniu mieszkania jednemu z małżonków, jeżeli drugi małżonek wyraża zgodę na jego opuszczenie bez dostarczenia lokalu zamiennego i pomieszczenia zastępczego, o ile podział bądź jego przyznanie jednemu z małżonków są możliwe”.

Sąd orzeka o eksmisji wyłącznie na wniosek jednego z małżonków, zawarty w pozwie, w oddzielnym piśmie, lub ustnie.

Oczywiście najlepiej sporządzić wniosek w formie pisemnej. Niewątpliwie istotne jest uzasadnienie oraz załączenie dowodów, które potwierdzą okoliczności w sprawie. Musimy pamiętać, że orzeczenie eksmisji jest wyjątkowym środkiem, stosowanym w sytuacjach, kiedy to zachowanie małżonka jest absolutnie naganne i na skutek którego dalsze wspólne zamieszkiwanie jest niemożliwe.

Rozwód z orzeczeniem o winie – wady i zalety

Często dostaje od Państwa następujące pytania:

Czy jest sens orzekać o winie? Jakie mam szanse na wyłączną winę przy rozwodzie? Co mi daje rozwód z winy? Ile trwa rozwód z orzekaniem o winie?

Osobiście uważam, że w większości przypadków rozwód z orzekaniem o winie ma więcej wad niż zalet. Musimy jednakże pamiętać, że każda sytuacja jest inna i czasem bez konsultacji z pełnomocnikiem ciężko trafnie ocenić sytuację. Oczywiście informacje, które znajdują się w Internecie, bywają bardzo pomocne, jednakże zawsze polecam Państwu omówić swoją sytuację z profesjonalnym pełnomocnikiem. Tylko i wyłącznie wtedy będziesz wiedział, w jakiej sytuacji się znajdujesz.

Pozew o rozwód z orzeczeniem o winie warto złożyć w sytuacji, gdy między małżonkami nie ma porozumienia co do sposobu rozwiązania małżeństwa. 

Czasem również można przyjąć taką strategię, że składa się pozew bez orzeczenia o winie, opisując w uzasadnieniu elementy wskazujące na winę i czeka się na odpowiedź na pozew o rozwód. Jeżeli druga strona będzie chciała orzekać o winie, wówczas masz prawo również zająć stanowisko w sprawie i odnieś się do argumentów, jak również wskazać nowe argumenty, które przekonają sąd, że wina leży albo po dwóch stronach, albo wyłącznie po stronie drugiego małżonka. 

Alimenty w sprawie o rozwód

Powiedzenie „jak nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o pieniądze” jest w takich sytuacjach niezwykle trafne. Dochodzenie winy małżonka pozwala na uzyskania korzyści finansowej. Małżonek niewinny może dochodzić alimentów, pozwalających na utrzymanie dotychczasowego poziomu życia. Zgodnie z art. 60 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego:

  • 1.  Małżonek rozwiedziony, który nie został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia i który znajduje się w niedostatku, może żądać od drugiego małżonka rozwiedzionego dostarczania środków utrzymania w zakresie odpowiadającym usprawiedliwionym potrzebom uprawnionego oraz możliwościom zarobkowym i majątkowym zobowiązanego.
  • 2.  Jeżeli jeden z małżonków został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia, a rozwód pociąga za sobą istotne pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego, sąd na żądanie małżonka niewinnego może orzec, że małżonek wyłącznie winny obowiązany jest przyczyniać się w odpowiednim zakresie do zaspokajania usprawiedliwionych potrzeb małżonka niewinnego, chociażby ten nie znajdował się w niedostatku.

Dlaczego rozwód z winy trwa tak długo?

„Pani mecenas, rozwód z wyłącznej winy w Sądzie Okręgowym w Warszawie trwa już cztery lata i nie może się skończyć… Jak to jest możliwe? Kiedy w końcu mój rozwód się skończy?”.

Rozwód z orzekaniem o winie może trwać latami. Wiele zależy również od liczby powołanych świadków. Do przeprowadzenia dowodu z zeznań świadków konieczne są rozprawy, co znacznie przedłuża cały proces rozwodowy.

Należy również pamiętać, iż w przypadku orzekania o winie proces rozwodowy trwa zwykle kilka lat z uwagi na konieczność ustalenia winy w rozpadzie, co wiąże się zwykle z czasochłonnym postępowaniem dowodowym. 

Dodatkowo trzeba wziąć pod uwagę, iż długotrwały proces z pewnością negatywnie wpłynie na atmosferę wewnątrz rodziny, w tym w szczególności na małoletnie dzieci rozwodzących się małżonków. Osobiście uważam, że trzeba przemyśleć, jak eskalacja konfliktu wpłynie na dzieci. Niewątpliwie należy się do tego zdystansować i na chłodno przemyśleć, czy w ogóle ma to sens. Pamiętajmy również o tym, że niekiedy wystarczy choć 1% zawinienia, żeby sąd uznał drugą strona za współwinną rozkładu pożycia. 

Najważniejsze fakty Rozwód z winy Wniosek o eksmisję

Orzekanie o winie ma sens wtedy, kiedy mamy dowody. Rozwody w Warszawie to długotrwały proces, na który musimy być przygotowani. Na czas procesu powinniśmy również zabezpieczyć kwestie majątkowe. Jeżeli drugi małżonek nie zgadza się na rozdzielność majątkową, wówczas warto wystąpić do sądu z wnioskiem o ustalenie rozdzielności. Jak nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o pieniądze… Czasem ludzie walczą tylko i wyłącznie po to, żeby osiągnąć korzyści.

 

Sprawdź, dlaczego warto nas wybrać -> Opinie klientów o kancelarii ⭐⭐⭐⭐⭐ 5/5. 

Z poważaniem,

Adwokat Marta Wnuk

✅ Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

☎ tel.: +48691512933

???? e-mail: kontakt@adwokatwnuk.pl

 

Zadzwoń do Adwokata