Rozwód a zdrada – Za zdradę zapłacisz…

zdrada a rozwód

Rozwód a zdrada. Zdrada małżeńska jest jedną z najczęściej pojawiających się przesłanek zawinienia jednego z małżonków w trakcie procesu rozwodowego. 

Dlatego za doznaną krzywdę sąd może przyznać poszkodowanemu zadośćuczynienie w postaci świadczenia pieniężnego. Jednakże wcale nie jest o nie tak łatwo…

Zacznijmy od początku.

Sprawdź, jak mogę Ci pomóc – Moja osobista historia – Kontakt ????

Naruszenie obowiązku wierności małżeńskiej co do zasady stanowi o winie – jednakże są wyjątki:

1) zdrada nastąpiła wprawdzie jeszcze w trakcie trwania małżeństwa, ale w czasie, gdy doszło już do faktycznego rozpadu małżeństwa,

2) zdrada została wybaczona i małżeństwo dalej trwało.

Pamiętaj, każda sprawa jest inna.

CHCESZ WIĘCEJ DOWIEDZIEĆ SIĘ O ROZWODZIE – ZAPRASZAM NA FILM – KLIKNIJ

Rozwód a zdrada – Nowy partner jeszcze w trakcie trwania małżeństwa?

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 28 września 2000 r., w sprawie IV CKN 112/00 stwierdził, że „związek jednego z małżonków z innym partnerem w czasie trwania małżeństwa, lecz po wystąpieniu zupełnego i trwałego rozkładu pożycia między małżonkami, nie daje podstawy do przypisania temu małżonkowi winy za ten rozkład.” Podobnie Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 20 listopada 1952 r., w sprawie C 600/52 uznał, że „związanie się pozwanej o rozwód z innym mężczyzną w okresie, gdy rozkład pożycia stron był już zupełny i trwały, nie może być współpowodem rozkładu pożycia.” 

Nadto nie jest możliwe przypisanie winy, gdy po ujawnieniu zdrady małżeńskiej pożycie było kontynuowane, zwłaszcza przez dłuższy czas. Brak wówczas podstaw do uznania, że to zdrada jest przyczyną rozkładu tego pożycia.

Co, jeżeli wina jest moja?

Jeżeli zaś faktycznie wina leży po Twojej stronie, będziesz musiał za to zapłacić. Celem zadośćuczynienia jest zrekompensowanie bólu, cierpienia czy upokorzeń. Zdradę małżeńską można potraktować również jako typowe naruszenie dóbr osobistych i żądać z tego tytułu stosownego zadośćuczynienia. Potrzebujesz pomocy? -> Kontakt

Więcej: Rozwód z mojej winy. Czy to dobry pomysł?

Pytanie – czy w konkretnym małżeństwie zdrada stanowi naruszenie dóbr osobistych?

Kto ma nam udzielić na to odpowiedzi? Sam zdradzony małżonek.

Zdarzają się sytuacje, gdy zdradzony małżonek podejmuje próby samobójcze. To, jaki stres przeżywamy i jak reagujemy, jest kwestią osobistą. Nie należy tego oceniać. Dlatego każdy przypadek należy traktować indywidualnie. Potrzebujesz pomocy? -> Kontakt

 

Więcej przeczytasz:

Rozwód Zdrada

 

Z poważaniem,

Adwokat Marta Wnuk

✅ Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

☎ tel.: +48691512933

???? e-mail: kontakt@adwokatwnuk.pl

Zadzwoń do Adwokata