Nierówny podział majątku 30% żona 70 % mąż

Opublikowane przez ADWOKAT w dniu

Nierówny podział majątku.

30% żona 70 % mąż.

 

Przykład Pana Krzysztofa – żona, złożyła pozew, wspólny majątek : mieszkanie, dom i oszczędności w wysokości 600.000 tys. złotych.

Zona stwierdziła że chce wszystko;) W sądzie sąd orzekł 30 % dla żony i 70 % dla męża.

Tak, są możliwości. 

 

W większości przypadków, sądy orzekające w sprawach o podział majątku wspólnego małżonków, stosują zasadę równych udziałów małżonków w majątku. Są jednak sytuacje, gdy może być inaczej.

W postępowaniu o podział majątku wspólnego, sąd bada co wchodzi w skład majątku oraz określa sposób jego podziału.

W tym też postępowaniu ustala się udziały małżonków w majątku wspólnym.

Każdy z małżonków może żądać, aby sąd – orzekający o podziale majątku) ustalił, że udziały małżonków w majątku wspólnym nie są równe.

Możliwe jest to w sytuacji, gdy:

1. Ważne powody

Ustawodawca niestety nie sprecyzował przesłanki „ważnych powodów”. Wszystko zależy od sytuacji małżonków.

  Ważne! O istnieniu ważnych powodów nie przesądza – wina jednego z małżonków w rozkładzie pożycia.

  Ważne powody ?  Co to znaczy ? Jakie są ważne powody? „ważne powody” !

  To przede wszystkim względy natury etycznej, które sprawiają, że w danych okolicznościach równy podział wspólnego majątku pozostawałby w wyraźnej sprzeczności z zasadami współżycia społecznego.

  Sąd dokonując podziału majątku wspólnego co do zasady bierze się pod uwagę stan majątku z chwili zniesienia wspólności, ale jego wartość oblicza już z chwili orzekania w sprawie.

  Jak podkreślił Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 27 października 1967 r. rozliczeniu podlega również równowartość rzeczy wspólnych zbytych w sposób rozmyślny i nieuzasadniony ze szkodą dla drugiego małżonka (uchwała SN z 27 października 1967 r., III CZP 73/67, OSNCP 1968, nr 7, poz. 116).

   

  2. Stopień przyczyniania się do powstania majątku wspólnego

  W jakim stopniu żona przyczyniła się do majątku ?

  Należy pamiętać, iż przy ocenie stopnia przyczynienia się, uwzględnia się także nakład osobistej pracy przy wychowaniu dzieci i we wspólnym gospodarstwie domowym.

  W doktrynie wskazuje się, iż „przyczynianie się małżonków do powstania wspólnego majątku” nie oznacza, że przy podziale majątku uwzględnia się jedynie wysokość osiąganych przez małżonków zarobków. Zwrot ten obejmuje również całokształt starań o zaspokajanie potrzeb wspólnie założonej rodziny.

  Więcej poczytasz:

  Podział majątku podczas rozwodu-  co musi wiedzieć każdy mężczyzna

  Dalczego każdy mężczyzna musi walczyć o swoje prawa podczas rozwodu?


  0 Komentarzy

  Dodaj komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

  Zadzwoń do Adwokata