Separacja to ważny krok dla małżonków, którzy znajdują się na rozdrożu swojego związku.

8 najważniejszych rzeczy, na które należy zwrócić uwagę przy podejmowaniu decyzji o separacji:

 1. Różnica między separacją a rozwodem: Separacja nie rozwiązuje małżeństwa, lecz stwierdza, że doszło do rozkładu pożycia, pozostawiając małżeństwo w mocy.
 2. Rozdzielność majątkowa: Separacja wprowadza automatyczną rozdzielność majątkową, co oznacza oddzielenie finansów i majątku nabywanego po dacie separacji.
 3. Nie można zawrzeć nowego związku małżeńskiego: Póki separacja trwa, małżonkowie nie mają prawa zawrzeć kolejnego małżeństwa.
 4. Życie oddzielne: Separacja formalizuje oddzielne życie małżonków, w tym osobne gospodarstwa domowe.
 5. Ile kosztuje separacja?: Koszt separacji zależy od sytuacji – przy zgodnym wniosku małżonków bez dzieci wynosi 100 zł, w pozostałych przypadkach 600 zł.
 6. Procedura separacji: Proces separacji wymaga złożenia wniosku do sądu, a jego przebieg zależy od zgody małżonków i obecności dzieci.
 7. Skutki separacji: Separacja ma konkretne skutki prawne, w tym niemożność zawarcia nowego małżeństwa, rozdzielność majątkową oraz wpływ na prawa i obowiązki wobec dzieci.
 8. Porada prawna: Zaleca się konsultację z profesjonalnym pełnomocnikiem, który pomoże zrozumieć skutki separacji i odpowiednio przygotować do procesu.

W przypadku pytań i wątpliwości zapraszam na konsultację – Kalendarz do umówienia spotkania 

Decyzja o separacji powinna być przemyślana, ponieważ ma daleko idące konsekwencje dla życia osobistego i majątkowego małżonków. Warto rozważyć wszystkie aspekty i skonsultować się z ekspertem, aby podejmować świadome decyzje.

Separacja i rozwód to dwa różne prawnie sposoby regulacji statusu małżeńskiego, które mają odmienne konsekwencje prawne i społeczne. Oto kluczowe różnice między separacją a rozwodem:

1. Status prawny małżeństwa:

 • Separacja: Małżeństwo pozostaje w mocy, ale małżonkowie są uznani za osoby żyjące osobno pod względem prawnym. Nie mogą zawrzeć nowego związku małżeńskiego.
 • Rozwód: Rozwiązuje małżeństwo, kończąc jego istnienie. Obydwoje małżonkowie mogą ponownie wstąpić w związek małżeński z innymi osobami.

2. Rozdzielność majątkowa:

 • Separacja: Z reguły wprowadza automatyczną rozdzielność majątkową od momentu orzeczenia separacji.
 • Rozwód: Automatycznie

3. Opieka nad dziećmi i alimenty:

 • W obu przypadkach sąd może ustalić zasady dotyczące opieki nad dziećmi, kontaktów z dziećmi oraz alimentów. Jednakże, decyzje te mogą być przedmiotem ponownej oceny w przypadku rozwodu, jeśli zmienią się okoliczności.

4. Możliwość pojednania:

 • Separacja: Często traktowana jako okres “próbny”, który daje małżonkom czas na przemyślenie swojej decyzji i ewentualne pojednanie.
 • Rozwód: Jest ostateczny i nie przewiduje łatwej drogi do legalnego pojednania w ramach tego samego związku małżeńskiego.

Z poważaniem,

Adwokat Marta Wnuk

tel.: +48691512933

e-mail: kontakt@adwokatwnuk.pl

Zadzwoń do Adwokata