Sposób podziału majątku wspólnego 

Sposoby podziału. Jak sąd podzieli majątek wspólny? Zastanawiasz się jak podzielić majątek?

Nie wiesz, jak Sąd podzieli majątek i boisz się decyzji? Potrzebujesz pomocy? -> Kontakt

Jak wygląda podział majątku przez sąd?

Sądowy podział majątku wspólnego polega na: 

1) podziale fizycznym rzeczy wchodzących w skład tego majątku (art. 211 k.c.) bądź 

2) na przyznaniu rzeczy jednemu z małżonków z obowiązkiem odpowiedniej spłaty drugiego małżonka albo 

3) na sprzedaży rzeczy stosownie do przepisów Kodeksu postępowania cywilnego (art. 212 § 2 k.c.). 

Przede wszystkim w pierwszej kolejności trzeba wziąć pod uwagę treść zgodnego wniosku zainteresowanych co do proponowanego sposobu.

CHCESZ WIĘCEJ DOWIEDZIEĆ SIĘ O ROZWODZIE – ZAPRASZAM NA FILM – KLIKNIJ

Historia Klienta z Warszawy

Dom w dzielnicy Wilanów, mieszkanie 100 metrów również tam, 2 luksusowe samochody, duże oszczędności… i rozwód. On wiele lat nic nie robił, a wszystkim zarządzała jego była żona. Rozwód skończył się z jego winy. Dlatego bał się podziału majątku. Spokojnie. Wina nie ma znaczenia!!

Mieszkania w Warszawie są drogie, a domy tym bardziej. Dlatego należy uporządkować sprawy majątkowe. Okazało się, że była żona mojego klienta mieszka z nowym mężczyzną w domu w innym mieście, zaś nieruchomości w Warszawie są wynajęte – dom za kwotę 6.000 zł. miesięcznie, a mieszkanie za 2100 złotych. Dlatego zawsze walcz o swoje pieniądze, ponieważ drugi małżonek może być bezwzględny…

Jeżeli strony są zgodne w zakresie podziału, to sytuacja jest dość oczywista. 

Oczywiście w przypadku nieruchomości należy wycenić ją i rozstrzygnąć spłaty, dopłaty, itp.

Dowiedz się, jak pomagam ->  Moja osobista historia – Kontakt ????

Sposoby podziału

 

A co w przypadku, jeżeli w danej sprawie nie ma zgodnego wniosku uczestników co do sposobu podziału majątku wspólnego?

Wówczas sąd orzekający jest zobowiązany do rozważenia z urzędu wszystkich możliwych sposobów podziału i wyboru optymalnego z nich.

Przede wszystkim pamiętajmy, że każdą sytuację należy rozpatrywać indywidualnie, bowiem wszystko zależy od wielu okoliczności faktycznych.

Sposoby podziału majątku – Ważne orzecznictwo

Postanowienie SN z 17 stycznia 1984 r., II CR 432/83

Kompetencja do kształtowania nowego stanu prawnego rzeczy wspólnych została przyznana sądowi, gdyż związanie żądaniami uczestników niejednokrotnie nie pozwoliłoby zakończyć postępowania co do istoty sprawy, ponieważ nie zawsze można rzeczy podzielić na takie same części bądź w sposób oczekiwany przez uczestników. 

Ważne!

Oczywiście, że w postępowaniu o podział majątku wspólnego sąd nie może wbrew woli uczestnika przyznać mu prawa majątkowego i zasądzić od niego na rzecz innego uczestnika spłaty lub dopłaty.

Czy sąd może oddalić wniosek o podział majątku?

Boisz się, że były małżonek nie ma pieniędzy i nie spłaci wymaganej kwoty?

W przypadku pytań i wątpliwości zapraszam na konsultację LINK KONSULTACJA – Kalendarz 

Spokojnie. Nie ma podstaw do oddalenia wniosku o zniesienie współwłasności nieruchomości z tej przyczyny, że jeden ze współwłaścicieli, który nie ma możliwości zaspokojenia swych potrzeb mieszkaniowych w inny sposób, nie ma też możliwości spłaty pozostałych współwłaścicieli.

W takiej sytuacji następuje sprzedaż nieruchomości.

Sposoby podziału

Czy ma znaczenie fakt, że w domu mieszkają dzieci?

Oczywiście, że tak. I to duże.

Sposoby podziału – Co powinien uwzględnić sąd?

Sąd powinien przede wszystkim wziąć pod uwagę potrzeby dzieci i małżonka, któremu powierzono wykonywanie władzy rodzicielskiej. Taką dyrektywę dla sądu orzekającego o wspólnym mieszkaniu zawiera art. 58 § 4 k.r.o. 

Sprawdź, dlaczego warto nas wybrać -> Opinie klientów o kancelarii ⭐⭐⭐⭐⭐ 5/5

Sposoby podziału

Ważny wyrok SN w orzeczeniu z 14 listopada 2012 r., II CSK 187/2012

W postępowaniu o podział majątku wspólnego sąd nie może wbrew woli uczestnika przyznać mu prawa majątkowego i zasądzić od niego na rzecz innego uczestnika spłaty lub dopłaty (art. 46 k.r.o. w zw. z art. 1035 k.c. i art. 212 § 2 k.c.).

 

Więcej:

Nierówny podział majątku 30% żona 70 % mąż

Adwokat podział majątku. Jak złożyć wniosek o podział majątku?

 

Z poważaniem,

Adwokat Marta Wnuk

 Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48691512933

 e-mail: kontakt@adwokatwnuk.pl

Zadzwoń do Adwokata