Jak się bronić w sprawie o znęcanie?

Sprawa o znęcanie Jak się bronić? „Żona oskarżyła mnie o znęcanie i chce rozwodu. To ona mnie zdradziła, to ona nadużywała alkoholu, a teraz chce mnie zniszczyć. Czy pójdę do więzienia?”

Przede wszystkim należy sporządzić listę argumentów wskazujących na to, że małżonka również przyczyniła się do powstawania sytuacji konfliktowych.

  1. Strategia żony – Żona chce rozwodu, więc przyjęła strategię pt. „Oskarżę go o znęcanie się”.
  2. Zdrada – Jeżeli żona dopuściła się zdrady, należy oczywiście załączyć dowody w tym zakresie.
  3. Przemoc – Jakich czynności przemocowych dopuszczała się żona? Na przykład krytykowała, izolowała, popychała, obrażała, używała słów obelżywych (należy je zacytować).
  4. Znęcanie – Czy między Państwem dochodziło do wzajemnego znęcania? Jeżeli tak, proszę to szczegółowo opisać.
  5. Konfliktowość – Należy także wskazać, że małżonkowie się kłócili, a stroną eskalującą konflikt była małżonka.

Dowiedz się, jak pomagam -> Moja osobista historia – Kontakt

Postępowanie w prokuraturze

Pierwszym etapem jest postępowanie przygotowawcze – wówczas jest podejrzenie i klasyfikacja prawna, przy czym może to ulec zmianie.

Jeżeli żona zdradziła lub też nadużywała alkoholu, niewątpliwie należy przedłożyć dowody w tym zakresie.

Celem jest oczywiście wykazanie, że małżonka również ponosi winę.

Etap sądowy 

W mojej ocenie należy w terminie 7 dni sporządzić odpowiedź na akt oskarżenia.

Wówczas stosuję następującą strategię – pokazuję, że żona ponosi winę za to, co miało miejsce w domu. W takiej sytuacji przede wszystkim należy przedstawić żonę jako osobę agresywną, wybuchową, używającą wulgarnych słów, stosującą przemoc ekonomiczną, dopuszczającą się zdrady i nadużywającą alkoholu.

Świadkowie w sprawie karnej o znęcanie 

Chcąc wygrać sprawę, niewątpliwie należy rozważyć powołanie świadków – rodzinę, przyjaciół, znajomych. Celem jest znalezienie osoby, która potwierdzi argumenty wskazane w sprawie.

Postępowanie nakazowe

W przypadku aktu oskarżenia sąd może wydać wyrok nakazowy.

Kodeks Postępowania Karnego 

Art. 500 – Wyrok Nakazowy 

  • 1. W sprawach, w których prowadzono dochodzenie, uznając na podstawie zebranego w postępowaniu przygotowawczym materiału, że przeprowadzenie rozprawy nie jest konieczne, sąd może w wypadkach pozwalających na orzeczenie kary ograniczenia wolności lub grzywny wydać wyrok nakazowy.
  • 2. W postępowaniu nakazowym stosuje się odpowiednio przepisy o postępowaniu zwyczajnym, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.
  • 3. Sąd może wydać wyrok nakazowy, jeżeli na podstawie zebranych dowodów okoliczności czynu i wina oskarżonego nie budzą wątpliwości.
  • 4. Sąd wydaje wyrok nakazowy na posiedzeniu bez udziału stron.

Ograniczenie a pozbawienie wolności Sprawa o znęcanie Jak się bronić?

Przede wszystkim należy odróżnić pozbawienie wolności od ograniczenia wolności.

Kara ograniczenia wolności to odmiana kary, polegająca na pracy w celach społecznie użytecznych (prace społeczne). Proszę przy tym pamiętać, że prace społeczne można zamienić na karę grzywny.

Jeżeli wyrok nakazowy będzie korzystny, można wyrazić zgodę i odbyć karę. Jeśli wyrok nie będzie nas satysfakcjonował, wówczas składa się sprzeciw, zaś sąd zarządza wyznaczenie rozprawy.

Koniecznie pamiętajmy o terminie – 7 dni.

Art.  506.  [Sprzeciw, tryb i skutki wniesienia]

  • 1. Oskarżonemu i oskarżycielowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu do sądu, który wydał wyrok nakazowy, w terminie zawitym 7 dni od doręczenia tego wyroku.

Sprawdź, dlaczego warto nas wybrać -> Opinie klientów o kancelarii ⭐⭐⭐⭐⭐ 5/5. 

 

Z poważaniem,

Adwokat Marta Wnuk

✅ Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

☎ tel.: +48691512933

???? e-mail: kontakt@adwokatwnuk.pl

Zadzwoń do Adwokata