Pozew o separację z winy obu stron

Pozew o separację z winy obu stron Wzór

Pozew o separację wzór. W wyroku dotyczącym separacji sąd orzeka o tym, czy któryś z małżonków ponosi winę za rozpad małżeństwa. Zaniechanie orzekania o winie może nastąpić wyłącznie na zgodne żądanie stron. Jeżeli chcemy orzeczenia winy współmałżonka, należy pamiętać, aby twierdzenia wskazujące na niewłaściwe zachowania drugiej strony poprzeć konkretnymi dowodami. Pozew Dowiedz się więcej…

Zadzwoń do Adwokata