rozwod z orzeczeniem o winie konsekwencje

Rozdzielność majątkowa z datą wsteczną 

Rozdzielność majątkowa z datą wsteczną  Rozdzielność majątkowa. Ustanowienie rozdzielności majątkowej powoduje, że każdy z małżonków działa już na swój własny rachunek. Rozdzielność można ustanowić w drodze umowy przed notariuszem, ale tylko wtedy, jeśli między stronami jest co do tego pełna zgoda. Jest również możliwość zażądać ustanowienia przymusowej rozdzielności majątkowej przez Czytaj dalej…

Kontakty z dzieckiem

Kontakty z dzieckiem – Matka utrudnia kontakt

Kontakty z dzieckiem – Przepisy regulujące kontakty Często klienci zgłaszają problemy z kontaktami z dziećmi. Masz do tego prawo. Dziecko nie jest tylko jednego rodzica! Kontakty z dzieckiem muszą być przestrzegane. Przede wszystkim prawo i zarazem obowiązek utrzymywania kontaktów z dzieckiem jest zupełnie niezależny od tego, czy danemu rodzicowi przysługuje władza Czytaj dalej…

Jak wygląda sprawa rozwodowa

Jak wygląda sprawa rozwodowa?

Jak wygląda sprawa rozwodowa  Sąd – bać się czy nie? Jak wygląda sprawa rozwodowa Kiedy przychodzi list z sądu wzywający nas do osobistego stawiennictwa, nogi nam się najczęściej uginają… Zastanawiamy się, jak przygotować się do rozprawy, co mówić, gdzie usiąść… Spokojnie, już wszystko tłumaczę. Dowiedz się, jak pomagam – > Czytaj dalej…

Zadzwoń do Adwokata