Sposoby podziału. W jaki sposób sąd podzieli majątek ?

Opublikowane przez ADWOKAT w dniu

Sposoby podziału.

Sposób podziału majątku wspólnego 

Sposoby podziału. Jak sąd podzieli majątek wspólny.

 

Zastanawiasz się jak podzielić majątek ?

Nie wiesz jak Sąd podzieli majątek?

Boisz się tej decyzji sądu ?

Sposoby podziału majątku

Sądowy podział majątku wspólnego polega na: 

1) podziale fizycznym rzeczy wchodzących w skład tego majątku (art. 211 k.c.) bądź 

2) na przyznaniu rzeczy jednemu z małżonków z obowiązkiem odpowiedniej spłaty drugiego małżonka albo 

3) na sprzedaży rzeczy stosownie do przepisów Kodeksu postępowania cywilnego (art. 212 § 2 k.c.). 

W pierwszej kolejności trzeba wziąć pod uwagę treść zgodnego wniosku zainteresowanych co do proponowanego sposobu.

 

Historia Klienta z Gdańska

Dom w dzielnicy przymorze, mieszkanie 100 metrów również przymorze, 2 luksusowe samochody, duże oszczędności – i rozwód !!!! On wiele lat nic nie robił, a wszystkim zarządzała jego była żona. Rozwód skończył się z jego winy. Dlatego bał się podziału majątku. Spokojnie …..Wina nie ma znaczenia!!!!!!!!!

Mieszkania w Gdańsku są drogie, a domy tym bardziej. Należy uporządkować sprawy majątkowe. Jak się okazało była żona mojego klienta – mieszka z nowym mężczyzną w domu Gdyni- zaś nieruchomości w Gdańsku są wynajęte. Dom w Gdańsku za kwotę 6.000 zł. miesięcznie i mieszkanie w Gdańsku za 2100 złotych. Dlatego…. Walcz o swoje pieniądze.

 

 

Jeżeli strony są zgodne w zakresie podziału – To sytuacja jest dość oczywista. 

W przypadku nieruchomości należy wycenić ją i rozstrzyć spłaty doplaty itp.

 

A co jeżeli strony nie są zgodne w zakresie sposobu podziału ?

 

Jeżeli zatem w danej sprawie nie ma zgodnego wniosku uczestników co do sposobu podziału majątku wspólnego?

 

Wtedy sąd orzekający  jest zobowiązany do rozważenia z urzędu wszystkich możliwych sposobów podziału i wyboru optymalnego z nich.

Każdą sytuację należy rozpatrywać indywidualnie, zależy od wielu okoliczności faktycznych.

Sposoby podziału majątku 

Ważne orzecznictwo.

Postanowienie SN z 17 stycznia 1984 r., II CR 432/83

Kompetencja do kształtowania nowego stanu prawnego rzeczy wspólnych została przyznana sądowi, gdyż związanie żądaniami uczestników niejednokrotnie nie pozwoliłoby zakończyć postępowania co do istoty sprawy, ponieważ nie zawsze można rzeczy podzielić na takie same części bądź w sposób oczekiwany przez uczestników. 

 

Ważne

Oczywiście, że w postępowaniu o podział majątku wspólnego sąd nie może wbrew woli uczestnika przyznać mu prawa majątkowego i zasądzić od niego na rzecz innego uczestnika spłaty lub dopłaty.

 

Czy sąd może oddalić wniosek o podział majątku ?

Boisz się że były małżonek nie ma pieniędzy i nie spłaci ?

Sposoby podziału

Spokojnie. Nie ma podstaw do oddalenia wniosku o zniesienie współwłasności nieruchomości z tej przyczyny, że jeden ze współwłaścicieli, który nie ma możliwości zaspokojenia swych potrzeb mieszkaniowych w inny sposób, nie ma też możliwości spłaty pozostałych współwłaścicieli.

Co wtedy ?

Wtedy – sprzedaż nieruchomości.

Czy ma znaczenie że w domu mieszkają dzieci ?

Tak

Jakie ?

Duże

Sposoby podziału

Sąd powinien wziąć pod uwagę przede wszystkim potrzeby dzieci i małżonka, któremu powierzono wykonywanie władzy rodzicielskiej. Taką dyrektywę dla sądu orzekającego o wspólnym mieszkaniu zawiera art. 58 § 4 k.r.o. 

 

Ważny wyrok.

SN w orzeczeniu z 14 listopada 2012 r., II CSK 187/2012

W postępowaniu o podział majątku wspólnego sąd nie może wbrew woli uczestnika przyznać mu prawa majątkowego i zasądzić od niego na rzecz innego uczestnika spłaty lub dopłaty (art. 46 k.r.o. w zw. z art. 1035 k.c. i art. 212 § 2 k.c.).

Więcej:

Nierówny podział majątku 30% żona 70 % mąż

 

Z poważaniem,

Adwokat Marta Wnuk

✅ Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

☎ tel.: +48691512933

📧 e-mail: kontakt@adwokatwnuk.pl


0 Komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Zadzwoń do Adwokata