Wina przy rozwodzie i dom

Wina przy rozwodzie – Czy orzeczenie o winie którejkolwiek ze stron ma wpływ na podział majątku?

Rozwód z orzeczeniem o winie co do zasady nie wpływa na podział majątku. Niezależnie od tego, kto poniósł winę, każdy ma prawo, aby ubiegać się do połowy wspólnie zgromadzonego majątku. Jeżeli zatem państwo posiadacie wspólny dom i zbudowaliście go ze środków, które zostały zarobione w trakcie związku małżeńskiego, wówczas ulegają one podziałowi. W przypadku podziału majątku przed sądem, sąd powoła biegłego, który oszacuje wartość nieruchomości. Wówczas powstaje pytanie – dla kogo dom?

Skutek orzeczenia z wyłącznej winy mógłby mieć zastosowanie wówczas, gdyby przyczyną rozpadu pożycia małżeńskiego były kwestie finansowe np. trwonienie majątku czy hazard. Jeżeli jednak okoliczności dotyczą zdrady tudzież spraw rodzinnych, wówczas nie ma znaczenia, kto ponosi winę za rozpad pożycia.

W przypadku pytań i wątpliwości zapraszam na konsultację LINK KONSULTACJA – Kalendarz 

Dowiedz się więcej: W jaki sposób sąd podzieli majątek?

Pytanie klienta

„Czy jeżeli w wyniku podziału żona dostanie w gotówce 50% wartości naszego obecnego majątku, czyli domu, to nadal może mnie skarżyć o alimenty?”

Sprawa o podział majątku i sprawa o alimenty są od siebie niezależne – sąd je rozdziela. W zakresie alimentów nie powołujemy się co do zasady na kwestie związane z podziałem majątku. Analogicznie w sprawie o podział majątku nie ma znaczenia, czy zostały określone alimenty czy też nie. Zasada jest prosta – jeżeli macie Państwo wspólny dom i został on zbudowany ze środków wspólnych małżeńskich, wówczas co do zasady należy te środki podzielić po połowie.

Istnieje również możliwość zażądania alimentów. W tym celu trzeba przede wszystkim ustalić, czy będzie to rozwód z orzeczeniem o winie czy też nie. Jeśli sąd uzna, że faktycznie jest Pan wyłącznie winny, wówczas żona będzie mogła żądać świadczenia alimentacyjnego z uwagi na pogorszenie sytuacji majątkowej.

Więcej: Rozwód a alimenty

Niedostatek – Wina przy rozwodzie

Sytuacja wygląda zupełnie inaczej w przypadku rozwodu bez orzeczenia o winie. Wówczas obowiązek alimentacyjny jest ograniczony w czasie i trwa maksymalnie 5 lat. Słowo kluczowe w tej sytuacji to niedostatek. Kiedy mamy do czynienia z niedostatkiem? Generalnie są to sytuacje skrajne – takie, w której drugiej osobie brakuje na życie.

Jeżeli natomiast sprawa rozwodowa zakończy się z winy obu stron, wywołuje to takie same skutki procesowe jak rozwód bez orzeczenia o winie. Zatem świadczenie alimentacyjne jest objęte terminem maksymalnie pięciu lat. Oczywiście przy założeniu, że występuje okoliczność, aby uznać, że druga strona popadła w niedostatek.

Zgodnie z art. 60 § 1 k.r.o.: „Małżonek rozwiedziony, który nie został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia i który znajduje się w niedostatku, może żądać od drugiego małżonka rozwiedzionego dostarczania środków utrzymania w zakresie odpowiadającym usprawiedliwionym potrzebom uprawnionego oraz możliwościom zarobkowym i majątkowym zobowiązanego”. 

Więcej: Rozwód z wyłącznej winy małżonka

Możliwości zarobkowe – Wina przy rozwodzie

Sąd oczywiście zawsze bada wszystkie okoliczności w sprawie. W tej sytuacji istotne będą możliwości osoby uprawnionej oraz zobowiązanej. Sąd będzie badał dochody małżonka. Zatem nie liczy się tylko to, co jest na papierze, ale również możliwości zarobkowe.

Co w przypadku, jeżeli sąd uzna, że małżonka posiada comiesięczny, wystarczający do utrzymania dochód? Wówczas prawdopodobieństwo otrzymania przez nią alimentów z tytułu niedostatku jest nikłe.

Co w sytuacji, gdy sąd uzna, że jest Pan wyłącznie winny za rozpad pożycia małżeńskiego? Wówczas jest możliwość uzyskania alimentów w przypadku pogorszenia się sytuacji majątkowej. Tak – w sytuacji pogorszenia się sytuacji majątkowej i orzeczenia rozwodu z wyłącznej winy, małżonka ma prawo żądać alimentów.

Sytuacja wygląda inaczej, gdy sąd w wyroku rozwodowym orzeknie, że wyłączną winę za rozkład pożycia ponosi tylko jeden z małżonków. Zgodnie z art. 60 § 2 k.r.o.: „Jeżeli jeden z małżonków został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia, a rozwód pociąga za sobą istotne pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego, sąd na żądanie małżonka niewinnego może orzec, że małżonek wyłącznie winny obowiązany jest przyczyniać się w odpowiednim zakresie do zaspokajania usprawiedliwionych potrzeb małżonka niewinnego, chociażby ten nie znajdował się w niedostatku”.

Dowody w sprawie o rozwód

Patrząc na to, jak sąd orzeka o wyłącznej winie, trzeba podkreślić kluczowe znaczenie materiału dowodowego. Jeżeli jedna strona żąda wyłącznej winy drugiej strony, wówczas druga strona ma prawo się do tego ustosunkować. W obliczu takiej sytuacji wnosi się dowody na poparcie argumentów o winie. Wówczas sąd przeprowadza analizę całego materiału dowodowego i ustala, kto poniósł wyłączną winę. Jeżeli natomiast sąd uzna, że oboje małżonkowie zawinili, wówczas orzeknie, iż winę ponoszą obie strony. Skutki takiego wyroku są takie same jak przy rozwodzie bez orzekania o winie.

W przypadku wątpliwości zapraszam do kontaktu z kancelarią.

Chcesz umówić się na spotkanie – Zapraszam  – Kalendarz online

 

Więcej:

Wartość majątku wspólnego – Jak dzielić majątek? BŁĘDY!

Prawnik w sprawie o rozwód

 

Z poważaniem,

Adwokat Marta Wnuk

 

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48691512933

e-mail: kontakt@adwokatwnuk.pl

 

Zadzwoń do Adwokata