Wniosek o kontakty z dzieckiem

Wniosek o kontakty z dzieckiem. O kontaktach z dzieckiem pisałam już wiele. Przede wszystkim pamiętaj, że masz prawo do kontaktów i musisz o nie walczyć. Potrzebujesz pomocy? -> Kontakt

CHCESZ WIĘCEJ DOWIEDZIEĆ SIĘ O ROZWODZIE – ZAPRASZAM NA FILM – KLIKNIJ

Jak napisać wniosek o kontakty?

 

WNIOSEK O USTALENIE MIEJSCA POBYTU DZIECKA I KONTAKTY 

WRAZ Z WNIOSKAMI O UDZIELENIE ZABEZPIECZENIA 

 

Wnoszę o: 

1. ustalenie miejsca pobytu _____  w każdorazowym miejscem pobytu _______; 

2. ustalenie kontaktów _____  z ________w ten sposób, że będzie miał prawo zabierania dziecka – poza miejsce jego pobytu i pod nieobecność matki do miejsca swojego zamieszkania _______________

[opisujesz jak chcesz się widzieć ze swoim dzieckiem]

Pamiętaj również o zabezpieczeniu

3.  udzielenie zabezpieczenia na czas trwania postępowania, w ten sposób, że __________

Jak uzasadnić wniosek o kontakty?

Przykładowe uzasadnienie:

Od urodzenia się dziecka rodzice małoletniego zamieszkiwali wspólnie. Jednakże z uwagi na rozpad związku małżeńskiego rodziców syn zamieszkał z mamą. Wnioskodawca regularnie partycypuje w utrzymaniu syna. W związku z tym wnioskodawca chce utrzymywać kontakt z synem i uczestniczyć w jego życiu jako ojciec. 

Strony po rozwodzie oddaliły się od siebie, nie potrafiąc już normalnie funkcjonować nawet jako rodzice. Okoliczności rozłąki rodziców nie powinny i nie mogą wpływać na sytuację i więzi ojca z  dzieckiem. Syn jest bardzo ważny dla ojca. 

Jak opisać swoją sytuację?

Z uwagi na brak regularnego kontaktu ojca z dzieckiem wnioskodawca bardzo mocno przeżywa całą sytuację. Wszelkie porozumienia w zakresie ustalenia kontaktów kończyły się nieporozumieniem. Dlatego wniosek o kontakty jest konieczny. 

 „Artykuł na onet.pl, gdzie opowiadam o alienacji rodzicielskiej – zachęcam do lektury! https://kobieta.onet.pl/stop-alienacji-rodzicielskiej-w-kilkunastu-miastach-polski-zawisly-billboardy/xk9jntj „

[opisujemy Twoją sytuację]

Doprowadzenie przez jednego z rodziców do alienacji drugiego i nastawianie dziecka przeciw niemu jest formą wykorzystywania psychicznego i może spowodować nieodwracalne zniszczenie więzi z jednym z rodziców, zaś w konsekwencji nieodwracalne zmiany w psychice dziecka. Matka w szczególności angażuje dziecko w konflikt, zwłaszcza poprzez jednostronną krytykę osoby ojca oraz całego jego środowiska i rodziny.  

[Przykład] 

Matka dziecka niestety ma w sobie dużo złości i negatywizmu przy jednoczesnym silnym (i błędnym) przekonaniu o swoich racjach oraz nieuzasadnionej pewności siebie ocierającej się co najmniej o cechy megalomanii.

Innymi słowy, nie potrafi oddzielić spraw dziecka od spraw związanych z jego ojcem oraz zawartym przez strony małżeństwem. 

Potrzebujesz pomocy w napisaniu wniosku? Pomogę Ci! -> Kontakt ???? 

Sprawdź, dlaczego warto nas wybrać -> Opinie klientów o kancelarii ⭐⭐⭐⭐⭐ 5/5

Więcej:

Matka ogranicza kontakt

Rozwód Dziecko Adwokat radzi

Wniosek o kontakty – kiedy określa się zabezpieczenie?

Ze względu na to, iż pomiędzy rodzicami małoletniego dziecka nie ma zgody co do ustalenia kontaktów, nie można określić terminu zakończenia niniejszej sprawy. Dlatego konieczne jest udzielenie zabezpieczenia w sposób wskazany w petitum wniosku.

Zabezpieczenie roszczenia w zakresie ustalenia kontaktów z ojcem na czas trwania postępowania wpłynie pozytywnie na rozwój dziecka i zapewni stabilność oraz przewidywalność kontaktów z ojcem. Ponadto zabezpieczenie kontaktów ojca z dzieckiem spowoduje wygaszenie sporu między rodzicami.

W przypadku pytań i wątpliwości zapraszam na konsultację LINK KONSULTACJA – Kalendarz 

 

Więcej:

Brak kontaktu z dzieckiem Adwokat radzi

 

Z poważaniem,

Adwokat Marta Wnuk

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48691512933

e-mail: kontakt@adwokatwnuk.pl

Zadzwoń do Adwokata