Wniosek o podział majątku małżeńskiego

Wniosek o podział. Co zrobić, kiedy była żona mieszka w naszym wspólnym mieszkaniu i nie chce mnie spłacić? Doświadczenie nauczyło mnie działać według schematu.

Z kancelarii należy skierować przedsądowe wezwanie do zapłaty, a następnie skierować do Sądu sprawę.

Jak napisać wniosek o podział majątku? Mogę Ci pomóc! Dowiedz się o mnie więcej – > Jak pomagam – Moja osobista historia – Kontakt ???? 

Przede wszystkim wnosimy o dobrowolną spłatę. 

Dla przykładu wnoszę o ustalenie, iż w skład majątku małżeńskiego stron wchodzi mieszkanie położone w [miejscowość]  przy ulicy [jaka ulica ] o szacunkowej wartości [ dla przykładu: 750 000 złotych] i dokonanie podziału majątku wspólnego przez przyznanie mieszkania [komu];

Wnoszę o dobrowolną spłatę i zasądzenie od [kogo] na rzecz [kogo] tytułem spłaty kwoty [dla przykładu  375 000 00 PLN (słownie: trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych i 00/100)].

CHCESZ WIĘCEJ DOWIEDZIEĆ SIĘ O ROZWODZIE – ZAPRASZAM NA FILM – KLIKNIJ

Ważne, abyśmy uzasadnili swoje roszczenie.

Pamiętaj, że należą Ci się pieniądze za bezumowne korzystanie z nieruchomości wspólnej. Skoro była żona mieszka w nieruchomości, ale mimo Twoich wezwań przez lata nie dokonała spłaty mimo, powinieneś te pieniądze otrzymać.

Dla przykładu przedstawiam poniżej uzasadnienie w zakresie odszkodowania. Wiem, że dzięki temu drugi małżonek może zostać zmobilizowany do rozpoczęcia działań w tym zakresie i w końcu dokonać podziału.

Jak uzasadnić roszczenia za bezumowne korzystanie?

Wniosek o podział
Nadto wnoszę o odszkodowania za bezumowne korzystanie z nieruchomości wspólnej. Zgodnie z art. 34[1] k.r.o. każdy z małżonków jest uprawniony do współposiadania rzeczy wchodzących w skład majątku wspólnego oraz do korzystania z nich w takim zakresie, jaki daje się pogodzić ze współposiadaniem i korzystaniem z rzeczy przez drugiego małżonka.

Wniosek o podział to bardzo ważny moment w Twoim życiu, więc przygotuj się dobrze, gdyż w przeciwnym razie narażasz się na utratę dużych pieniędzy.

Sprawdź, dlaczego warto nas wybrać -> Opinie klientów o kancelarii ⭐⭐⭐⭐⭐ 5/5

Pamiętaj, iż po ustaniu wspólności majątkowej zastosowanie znajduje art. 206 k.c.. Dlatego każdy ze współwłaścicieli jest uprawniony do współposiadania rzeczy wspólnej oraz do korzystania z niej w takim zakresie, jaki daje się pogodzić ze współposiadaniem i korzystaniem z rzeczy przez pozostałych współwłaścicieli.

Jeżeli nieruchomość znajduje się w wyłącznym posiadaniu jednego z małżonków, to ten małżonek (bądź były małżonek, jeżeli doszło do orzeczenia rozwodu), uzyskuje korzyść nie płacąc np. czynszu za wynajmowanie innego mieszkania bądź nie płaci kredytu na zakup mieszkania na własność, jak czyni to drugi z małżonków, który nie posiada już tego domu bądź mieszkania. 

W przypadku pytań i wątpliwości zapraszam na konsultację LINK KONSULTACJA – Kalendarz 

 

Nierówny podział majątku? Nierówny podział majątku 30% żona 70 % mąż

Uwaga: ważny wyrok

„Współwłaściciel może domagać się od pozostałych współwłaścicieli, korzystających z rzeczy wspólnej z naruszeniem art. 206 k.c. w sposób wyłączający jego współposiadanie, wynagrodzenia za korzystanie z tej rzeczy na podstawie art. 224 § 2 lub art. 225 k.c.” – tak Sąd Najwyższy w Uchwale Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z 19 marca 2013 r. (III CZP 88/2012, LexPolonica nr 5101426).

Czy domagać się wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości od małżonka (byłego), który posiada nieruchomość?

Tak!

Dzięki temu niniejsze regulacje prawne pozwalają małżonkowi, który nie posiada nieruchomości wyłącznie do swojego użytku, domagać się wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości od małżonka, który posiada nieruchomość.

Potrzebujesz pomocy? -> Kontakt

Wniosek o podział

Podział majątku – ważny wyrok

„Należne właścicielowi wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z rzeczy (nieruchomości) to kwota, którą posiadacz musiałby zapłacić właścicielowi, gdyby jego posiadanie opierało się na prawie, czyli wynagrodzenie to obejmuje wszystko, co uzyskałby właściciel, gdyby ją wynajął, wydzierżawił lub oddał do odpłatnego korzystania, przy czym chodzi o stosowanie średniej stawki rynkowej” tak Sąd Apelacyjny w Łodzi w wyroku z 8 listopada 2013 r. (I ACa 566/2013, LexPolonica nr 8167489). 

Mając na uwadze, iż zamieszkuje x niniejszej nieruchomości i czerpie z tego tytułu korzyści, wnoszę o zapłatę za bezumowne korzystanie [okres jaka kwota].

 

Walcz o swoje pieniądze i dokonaj podziału nieruchomości jak najszybciej.

 

Więcej:

Podział majątku a fizyczny podział

 

Z poważaniem,

Adwokat Marta Wnuk

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48691512933

e-mail: kontakt@adwokatwnuk.pl

 

Zadzwoń do Adwokata