Zacznijmy pod początku – Co to jest separacja?

Jak napisać wniosek o zniesienie separacji? Separacja to środek prawny polegający na uchyleniu wspólnoty małżeńskiej. Oznacza to między innymi, że między małżonkami następuje rozdzielność majątkowa.

Separacja – Kiedy można żądać zniesienia separacji?

Przede wszystkim separacja może zostać zniesiona tylko na zgodny wniosek małżonków. Strony muszą podjąć decyzję wspólnie. Niewątpliwie każdy przypadek należy przeanalizować indywidualnie.

Dowiedz się, jak pomagam -> Moja osobista historia – Kontakt

Jakie są skutki zniesienia separacji?

Wstępujecie ponownie we wspólność majątkową – chyba że zadecydujecie inaczej. Wówczas idąc do notariusza możecie podjąć decyzję o rozdzielności.

Ponadto należy pamiętać, że przy separacji sąd rozstrzyga o władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi.

Jeżeli przywracamy małżeństwo – wszystko wraca do stanu poprzedniego.

Pobierz darmowy wzór wniosku o zniesienie separacji:

Jak napisać wniosek o zniesienie separacji?

Przede wszystkim należy pamiętać o zawarciu poniższych elementów:

  • Strony (wnioskodawca, uczestnik), warto dodać również numer telefonu i email – dla szybszego i łatwiejszego kontaktu
  • Tytuł („Wniosek o zniesienie separacji”),
  • Jeżeli nie reprezentuje nas pełnomocnik, należy zawrzeć właściwą treść („Działając w imieniu własnym, wnoszę o zniesienie separacji małżonków….”,
  • Analiza co do kosztów – „wzajemnie zniesienie kosztów postępowania”
  • Ważne: we wniosku musi znaleźć się uzasadnienie (określić, kiedy nastąpiła separacja, wskazać, dlaczego separacja powinna zostać zniesiona),
  • Oczywiście nie wolno zapomnieć o podpisie – brak podpisu wnioskodawcy to częsty błąd,
  • Załączniki (dla przykładu: odpis wniosku, potwierdzenie opłaty, oświadczenie małżonków, odpis orzeczenia separacji).

Podstawa prawna

Zgodnie z art. 61 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego:

Zgoda dwóch stron 

  • 1. Na zgodne żądanie małżonków sąd orzeka o zniesieniu separacji.

Powrót do małżeństwa 

  • 2. Z chwilą zniesienia separacji ustają jej skutki. 

Rozstrzygnięcie dot. dzieci 

  • 3. Znosząc separację, sąd rozstrzyga o władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem małżonków.

Gdzie i jak złożyć wniosek o zniesienie separacji?

Pismo należy złożyć do sądu, który orzekł o separacji.

Wniosek o zniesienie separacji jest pismem formalnym inicjującym postępowanie. Celem jest uchylenie skutków orzeczonej separacji.

W takich sytuacjach proponuję, aby małżonkowie podpisali odpowiednie oświadczenie: „Wyrażam wolę ratowania małżeństwa i zniesienia separacji, która została orzeczona wyrokiem z dnia … przez sąd…”.

Małżonkowie mogą złożyć wniosek wspólnie, w jednym piśmie – wówczas pod pismem podpisują się dwie strony.

Inny sposób – jeden z małżonków sporządza pismo przewodnie, zaś oświadczenie z podpisami dwóch stron jest załączone w formie załącznika.

Zgodnie z art. 61[6] § 2 k.r.o. w chwili zniesienia separacji ustają jej skutki, tj. przywrócona zostaje wspólność majątkowa (chyba że strony wnoszą o utrzymanie rozdzielności).

Opłata od wniosku

Wniosek o zniesienie separacji podlega opłacie sądowej w wysokości 100 zł.

 

Sprawdź, dlaczego warto nas wybrać -> Opinie klientów o kancelarii ⭐⭐⭐⭐⭐ 5/5. 

 

Z poważaniem,

Adwokat Marta Wnuk

✅ Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

☎ tel.: +48691512933

???? e-mail: kontakt@adwokatwnuk.pl

Zadzwoń do Adwokata