Zabezpieczenie alimentów

Zabezpieczenie alimentów. Co robić? Dostałeś postanowienie o zabezpieczeniu? To dla Ciebie za dużo?

Pamiętaj, że na postanowienie służy Ci zażalenie.

Przed nowelizacją z listopada 2019 r. opłata sądowa od zażalenia wynosiła 30 zł.

Ale teraz jest inaczej!

W związku z tym uważnie przeczytaj poniższy tekst!

Należy pamiętać, że złożenie zażalenia na postanowienie o zabezpieczeniu alimentów nie wstrzymuje wykonalności tego postanowienia.

Dowiedz się, jak pomagam ->  Moja osobista historia – Kontakt ????

ZAPRASZAM CIĘ NA KANAŁ YOUTUBE

✅  –  CO ZROBIĆ, ŻEBY SZYBKO SIĘ ROZWIEŚĆ? —>ZOBACZ FILMIK  !!! 

Zabezpieczenie alimentów

Jak złożyć wniosek o uzasadnienie?

Pisemne uzasadnienie kosztuje 100 zł.

Omawiany przepis to nowy art. 25b u.k.s.c., zgodnie z którym:

1. Opłatę stałą w kwocie 100 złotych pobiera się od wniosku o doręczenie orzeczenia albo zarządzenia z uzasadnieniem zgłoszonego w terminie tygodnia od dnia ogłoszenia albo doręczenia tego orzeczenia albo zarządzenia.

Ponad wszystko – Ważny wyrok! Sąd Apelacyjny w Gdańsku w wyroku z dnia 4 grudnia 1995 roku (sygn. akt I ACr 850/95). W sytuacji, gdy sprawa o alimenty trwa już dłuższy czas, za uzasadnione uznać należy zabezpieczenie pełnych środków utrzymania uprawnionego do alimentów. Taka sytuacja nie doprowadza do narastania zaległości egzekucyjnych, a pozwany ma przewidywalną sytuację w procesie, gdy dostosuje się do postanowienia o zabezpieczeniu.

Więcej: Jak wygrać sprawę o Alimenty Adwokat radzi

Zabezpieczenie alimentów – Należy składać zażalenie – Ile to kosztuje?

Zgodnie z art. 25 b u.k.s.c. – „W przypadku wniesienia środka zaskarżenia opłatę uiszczoną od wniosku o doręczenie orzeczenia albo zarządzenia z uzasadnieniem zalicza się na poczet opłaty od środka zaskarżenia. Ewentualna nadwyżka nie podlega zwrotowi.”

Niezależnie, czy mamy do czynienia z wyrokiem, czy z postanowieniem, opłata jest taka sama. Nie odróżnia się wysokości opłaty od wniosku o uzasadnienie wyroku, czy też postanowienia albo zarządzenia, które podlega uzasadnieniu. 

Potrzebujesz pomocy? -> Kontakt

Reasumując, koszt wniosku o uzasadnienie wynosi zawsze 100 złotych.

Zanim zaskarżysz, musisz mieć uzasadnienie. 

Jaki termin? – 7 dni

§ 1. Pisemne uzasadnienie wyroku sporządza się na wniosek strony o doręczenie wyroku z uzasadnieniem zgłoszony w terminie tygodnia od dnia ogłoszenia wyroku.

Zabezpieczenie alimentów – Sąd wydał postanowienie na rozprawie?

Czy wtedy jest inaczej?

Reasumując, termin do wniesienia zażalenia na postanowienie sądu o zabezpieczeniu alimentów wydany na rozprawie liczy się – jeżeli strona nie zażądała doręczenia postanowienia – od dnia jego ogłoszenia (art. 394 § 2 w związku z art. 13 § 2 k.p.c).

Innymi słowy, należy wnosić o uzasadnienie i walczyć. W razie wątpliwości zasięgnij porady dobrego pełnomocnika! Dlaczego warto nas wybrać? -> Opinie klientów o kancelarii ⭐⭐⭐⭐⭐ 5/5

W przypadku pytań i wątpliwości zapraszam na konsultację LINK KONSULTACJA – Kalendarz 

Więcej informacji:

Alimenty – co musi wiedzieć każdy ojciec

Jak obniżyć alimenty?????????????

 

Z poważaniem,

Adwokat Marta Wnuk

 Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48691512933

 e-mail: kontakt@adwokatwnuk.pl

 

Kategorie: alimenty

Zadzwoń do Adwokata