Zabezpieczenie alimentów – Co dalej

Opublikowane przez ADWOKAT w dniu

Zabezpieczenie alimentów

Zabezpieczenie alimentów. Co robić ?Dostałeś postanowienie o zabezpieczeniu ? To za dużo dla ciebie ?

Konkretnie, na postanowienie służy ci zażalenie.

Przed nowelizacja z listopada 2019r.  Opłata sądowa od zażalenia wynosi 30 zł.

A teraz jest inaczej !!!!! Uwaga

W związku z tym uważnie przeczytaj poniżej.

Należy pamiętać, że złożenie zażalenia na postanowienie o zabezpieczeniu alimentów nie wstrzymuje wykonalności tego postanowienia.

Zabezpieczenie alimentów – złóż wniosek o uzasadnienie 

Pisemne uzasadnienie za 100 zł

Omawiany przepis to nowy art. 25b u.k.s.c., zgodnie z którym

1. Opłatę stałą w kwocie 100 złotych pobiera się od wniosku o doręczenie orzeczenia albo zarządzenia z uzasadnieniem zgłoszonego w terminie tygodnia od dnia ogłoszenia albo doręczenia tego orzeczenia albo zarządzenia.

 

Ponad wszystko –  Ważny wyrok !  Sąd Apelacyjny w Gdańsku w wyroku z dnia 4 grudnia 1995 roku (sygn. akt I ACr 850/95). W sytuacji, gdy sprawa o alimenty trwa już dłuższy czas, za uzasadnione uznać należy zabezpieczenie pełnych środków utrzymania uprawnionego do alimentów. Taka sytuacja nie doprowadza do narastania zaległości egzekucyjnych, a pozwany ma przewidywalną sytuację w procesie, gdy dostosuje się do postanowienia o zabezpieczeniu.

 

Zabezpieczenie alimentów – Należy składać zażalenie 

Ile to kosztuje ?

Zgodnie z art. 25b u.k.s.c. – W przypadku wniesienia środka zaskarżenia opłatę uiszczoną od wniosku o doręczenie orzeczenia albo zarządzenia z uzasadnieniem zalicza się na poczet opłaty od środka zaskarżenia. Ewentualna nadwyżka nie podlega zwrotowi.

 

Czy wyrok czy postanowienie ta sama opłata. Tak, nie odróżnia się  wysokości opłaty od wniosku o uzasadnienie wyroku, czy też postanowienia albo zarządzenia, które podlega uzasadnieniu.

Zabezpieczenie alimentów

Reasumując, wniosek o uzasadnienie zawsze 100 złotych .

 

Zabezpieczenie alimentów – zanim zaskarżysz musisz mieć uzasadnienie 

Jaki termin ? – 7 dni

§ 1. Pisemne uzasadnienie wyroku sporządza się na wniosek strony o doręczenie wyroku z uzasadnieniem zgłoszony w terminie tygodnia od dnia ogłoszenia wyroku.

Zabezpieczenie alimentów

Sąd wydał postanowienie na rozprawie? Wtedy jest inaczej ?

Reasumując,  Termin do wniesienia zażalenia na postanowienie sądu o zabezpieczeniu alimentów wydane na rozprawie liczy się – jeżeli strona nie zażądała doręczenia postanowienia – od dnia jego ogłoszenia (art. 394 § 2 w związku z art. 13 § 2 k.p.c).

 

Innymi słowy, należy wnosisz o uzasadnienie i walczyć.

 

Więcej informacji :

Alimenty; co musi wiedzieć każdy ojciec

 

 

Kategorie: alimenty

0 Komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Zadzwoń do Adwokata