Zabezpieczenie alimentów

Zabezpieczenie Alimentów. Dostałeś postanowienie i nie zgadzasz się z wysokością alimentów? Co robić?

Przede wszystkim musisz wnieść zażalenie.

Jak je uzasadnić?

Dla przykładu:

Postanowieniem z dnia 27 listopada 2019 roku Sąd Rejonowy w Tczewie, III Wydział Rodzinny i Nieletnich w sprawie o sygn. akt III RC ___/19 oddalił wniosek w przedmiocie zabezpieczenia alimentów na rzecz małoletniego.

Potrzebujesz pomocy? -> Kontakt

CHCESZ WIĘCEJ DOWIEDZIEĆ SIĘ O ROZWODZIE – ZAPRASZAM NA FILM – KLIKNIJ

Zabezpieczenie alimentów – Zażalenie – O czym pamiętać?

Wskazujemy, czy skarżymy w części, czy w całości.

Z zaskarżonym postanowieniem nie zgadza się strona powodowa.

Przede wszystkim należy podnieść, iż Sąd Rejonowy błędnie przyjął, iż wniosek przedstawicielki/a ustawowego małoletniego [ kogo ] nie zasługuje na uwzględnienie na obecnym etapie postępowania. Dla rozstrzygania w przedmiocie udzielenia zabezpieczenia powództwa o alimenty niezbędne jest bowiem przeprowadzenie przynajmniej częściowego postępowania dowodowego. 

Zgodnie z treścią przepisu art. 7301 § 1 k.p.c. udzielenia zabezpieczenia może żądać każda strona lub uczestnik postępowania, jeżeli uprawdopodobni roszczenie oraz interes prawny w  udzieleniu zabezpieczenia. Interes prawny istnieje wtedy, gdy brak zabezpieczenia uniemożliwi lub poważnie utrudni wykonanie zapadłego w sprawie orzeczenia lub w inny sposób uniemożliwi lub poważnie utrudni osiągnięcie celu postępowania w sprawie (§ 2). W sprawach o alimenty podstawą zabezpieczenia jest jedynie uprawdopodobnienie istnienia roszczenia (art. 753 § 1 k.p.c.).

Więcej: Postanowienie o zabezpieczeniu roszczenia alimentacyjnego

Zabezpieczenie alimentów – czym jest uprawdopodobnienie?

Uprawdopodobnienie jako instytucja kodeksowa odnosi się do sytuacji, w których ustawa procesowa nie wymaga ustalenia twierdzeń o faktach przy pomocy dowodów, lecz zadowala się mniejszym stopniem pewności – uprawdopodobnieniem tych twierdzeń.

Pamiętajmy!!!

Przy uprawdopodobnieniu nie jest konieczne zachowanie szczególnych przepisów o postępowaniu dowodowym (art. 243 k.p.c.).

Istotą niniejszego postępowania jest zabezpieczenie interesów strony uprawnionej do uzyskania, w tym przypadku, wyższych alimentów, na czas trwania postępowania. Sąd zweryfikuje przesłanki warunkujące obowiązek alimentacyjny pozwanego. Ponadto ustali również jego możliwości majątkowe i finansowe oraz zakres uzasadnionych potrzeb małoletniego powoda.

Dowiedz się, jak pomagam ->  Moja osobista historia – Kontakt ????

Postępowanie zabezpieczające – jaki jest cel?

Przede wszystkim celem postępowania zabezpieczającego w sprawach o alimenty nie jest zapewnienie egzekucyjnego wykonania przyszłego wyroku. Jest nim natychmiastowe dostarczenie uprawnionemu środków utrzymania. Ze względu na czas trwania postępowania rozpoznawczego uzasadnione jest obejmowanie kwotą zabezpieczenia nawet pełnych środków utrzymania osoby uprawnionej. Niweluje się wówczas zjawisko narastania zaległości egzekucyjnych. Pozwany zaś ma przewidywalną sytuację procesową. 

Ponadto na etapie postępowania zabezpieczającego nie jest rzeczą Sądu czynić ustaleń w zakresie ściśle usprawiedliwionych potrzeb osoby uprawnionej oraz majątkowych i zarobkowych możliwości osoby zobowiązanej. 

Zgodnie z treścią art. 135 § 1 k.r.o. zakres świadczeń alimentacyjnych (a zatem również zabezpieczenie świadczeń alimentacyjnych) zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego. Zakres potrzeb uprawnionego wyznacza przede wszystkim dyrektywa zaspokajania przez osoby zobowiązane potrzeb ekonomicznych zgodnie z zasadą równej stopy życiowej.

Dlaczego warto nas wybrać? -> Opinie klientów o kancelarii ⭐⭐⭐⭐⭐ 5/5

(Wyrok SN z dnia 7 czerwca 1972 r., III CZP 43/72, OSNCP 1972, nr 11, poz. 198, uchwała SN z dnia 31 stycznia 1986 roku, III CZP 76/85, OSNC 1987, nr 1, poz 4). 

W zakres usprawiedliwionych potrzeb małoletniego wchodzą wydatki związane bezpośrednio z jego utrzymaniem.

Strona powodowa przedstawiła koszty. 

 

Przeczytaj więcej:

Jak wygrać sprawę o Alimenty Adwokat radzi

Alimenty Zabezpieczenie. Kiedy płacić alimenty?

 

Z poważaniem,

Adwokat Marta Wnuk

✅ Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

☎ tel.: +48691512933

???? e-mail: kontakt@adwokatwnuk.pl

Zadzwoń do Adwokata