Zażalenie alimenty

Zażalenie alimenty. Sąd wydał postanowienie o zabezpieczeniu alimentów, które jest niekorzystne.

Jak napisać zażalenie? Sąd oddalił Twój wniosek o zabezpieczenie? Potrzebujesz pomocy? -> Kontakt

Musimy zastanowić się, czy skarżymy niniejsze postępowanie w części czy w całości. Dla przykładu: zaskarżam postanowienie w całości.

CHCESZ WIĘCEJ DOWIEDZIEĆ SIĘ O ROZWODZIE – ZAPRASZAM NA FILM – KLIKNIJ

Zażalenie Alimenty – Jakie zarzuty?

Przykład w przypadku oddalenia wniosku.

Dla przykładu zarzucam naruszenie art. 233 § 1 k.p.c. poprzez dowolną, a nie swobodną i wszechstronną ocenę zebranych dowodów w tym dokumentacji w postaci faktur, rachunków, potwierdzeń przelewów. Prawidłowa ocena zebranych dowodów uwzględniająca zasady doświadczenia życiowego prowadzi do wniosku, że usprawiedliwione potrzeby małoletniego dziecka oscylują w granicach  [1800 zł miesięcznie].

Dowiedz się, jak pomagam ->  Moja osobista historia – Kontakt ????

Więcej: Adwokat Alimenty; Czy bać się alimentów?

Jak usprawiedliwić?

    Nadto zgodnie z treścią przepisu art. 7301 § 1 k.p.c. udzielenia zabezpieczenia może żądać każda strona lub uczestnik postępowania, jeżeli uprawdopodobni roszczenie oraz interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia. 

    Pamiętajmy, iż  interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia istnieje wtedy, gdy brak zabezpieczenia uniemożliwi lub poważnie utrudni wykonanie zapadłego w sprawie orzeczenia lub w inny sposób uniemożliwi lub poważnie utrudni osiągnięcie celu postępowania w sprawie.

    Nadto w sprawach o alimenty podstawą zabezpieczenia jest jedynie uprawdopodobnienie istnienia roszczenia (art. 753 § 1 k.p.c.).

    W związku z tym istotą niniejszego postępowania jest zabezpieczenie interesów strony uprawnionej do uzyskania na czas trwania postępowania o alimenty.

    Zażalenie alimenty – o czym pamiętać?

    Konkludując, ze względu na czas trwania postępowania rozpoznawczego w sprawach o alimenty uzasadnione jest obejmowanie kwotą zabezpieczenia nawet pełnych środków utrzymania osoby uprawnionej.

    Pamiętajmy, iż o zakresie obowiązku alimentacyjnego decydują w każdym wypadku usprawiedliwione potrzeby uprawnionego oraz zarobkowe i majątkowe możliwości zobowiązanego (art. 135 § 1 k.r.o.).

    Przede wszystkim zgodnie z orzecznictwem rodzice powinni zapewnić dziecku warunki materialne odpowiadające tym, w jakich sami żyją. W przypadku matki dziecka brane pod uwagę powinny być także osobiste starania o utrzymanie oraz wychowanie dziecka. 

    Ważne! Każdą sprawę należy rozpatrywać indywidualnie!!! Dlatego warto spotkać się i porozmawiać. Dlaczego warto nas wybrać? -> Opinie klientów o kancelarii ⭐⭐⭐⭐⭐ 5/5

    Ze względu na fakt, iż chodzi o pieniądze, pamiętaj, żeby bardzo dobrze się przygotować.

    W przypadku pytań i wątpliwości zapraszam na konsultację LINK KONSULTACJA – Kalendarz 

    Więcej:

    Rozwód Alimenty; To nie są żarty! Można nawet iść do więzienia

     

    Z poważaniem,

    Adwokat Marta Wnuk

     Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

    tel.: +48691512933

    e-mail: kontakt@adwokatwnuk.pl

     

    Zadzwoń do Adwokata