Znęcanie się art. 207 Kodeksu karnego

Znęcanie się art. 207 KK. Niestety, dość często zdarza się, że życie nas zaskakuje. Na przykład okazuje się, że jesteśmy oskarżani o znęcanie się nad żoną. Najczęściej są twierdzenia, iż mąż znęcał się fizycznie i psychicznie nad żoną. Wszczynałeś awantury, podczas których stosowałeś przemoc fizyczną w postaci popychania, uderzania, wykręcania jej rąk, duszenia, policzkowania bądź też uderzałeś ofiarę innymi przedmiotami? Czy któreś z powyższych sformułowań jest ci bliskie, czy któreś znalazło się w twoim akcie oskarżenia? I pytanie zasadnicze – czy jesteś osobą podejrzaną, czy już oskarżonym? Jeśli na te wszystkie pytania odpowiedziałeś TAK, koniecznie przeczytaj ten wpis!

Dowiedz się, jak pomagam -> Moja osobista historia – Kontakt ????

Co ci grozi?

Wszystko zależy od stanu faktycznego. Bardzo często widziałam akty oskarżenia obejmujące twierdzenia takie jak: używał słów obelżywych, ośmieszał, krytykował, poniżał, niepokoił oraz dopuszczał się uszkodzenia mienia. Co to znaczy? I co ci grozi, kiedy zostałeś oskarżony z artykułu 207 §1 kodeksu karnego?

Znęcanie się art.

Rozwód a znęcanie się 

Jeżeli czeka Cię sprawa z artykułu 207 §1 kodeksu karnego, to usiądź i przygotuj się do tego. Na pewno niezbędna będzie ci pomoc dobrego karnisty, który zna się w tym zakresie. Niestety bardzo często zdarzają się sytuacje, że strony, które są w konflikcie okołorozwodowym, po prostu się kłócą. Wtedy zostaje otwarta Niebieska Karta i bardzo szybko wszystko się toczy, a kończy się aktem oskarżenia.

Bardzo często w swojej pracy jako adwokat specjalizujący się w takich sprawach czytam, że mąż wszczynał awanturę, podczas której stosował przemoc psychiczną i fizyczną. Co robiła w tym czasie żona? Czy była ofiarą? Uczestniczyła w tym wszystkim? Brak odpowiedzi na tak kluczowe pytania znacznie utrudnia pełnomocnikowi obronę klienta. Istotna w sprawie karnej jest także opinia świadków. Czyli, mówiąc wprost, co powiedzieli świadkowie podczas rozprawy? W przypadku pytań i wątpliwości zapraszam na konsultację LINK KONSULTACJA – Kalendarz 

 

Czytaj więcej: Żona założyła Niebieską Kartę

Co sąd bierze pod uwagę, rozpatrując sprawę z artykułu 207 kk? 

Sąd ustala stan faktyczny na podstawie dowodów. Dowodami mogą być: zeznania oskarżonego, zeznania oskarżycielki posiłkowej, czy też zeznania świadków. Co więcej, sąd może dowód z zeznań świadków uznać w całości  lub w części. Bierze także pod uwagę dokumenty z Niebieskiej Karty, dokumentacji lekarskiej, danych o karalności nagrania, opinie psychiatrów. Tak wygląda przykładowa dokumentacja zebrana w sprawie. 

Znęcanie się art. 207 – Jak przebiega sprawa z art. 207 kk? 

Sąd w pierwszej kolejności sprawdza wiek, wykształcenie oraz stan cywilny oskarżonego. Pyta też, czy posiada dzieci oraz, czy leczył się odwykowo albo psychiatrycznie. Sąd analizuje też przesłuchanie w postępowaniu przygotowawczym i patrzy, czy oskarżony przyznał się do zarzucanego czynu. Wówczas istotne są dokumenty z postępowania przygotowawczego. Dlaczego? Można w nich znaleźć sformułowanie, czy oskarżony przyznaje się, czy też nie. Ponadto oskarżony winien wyjaśnić wszystkie okoliczności w sprawie. Dlatego też do takiego przesłuchania należy się przygotować.

Potrzebujesz pomocy? -> Kontakt

Sąd bada bowiem, jakie są okoliczności faktyczne w sprawie. Następnie analizuje wyjaśnienia oskarżonego w postępowaniu przygotowawczym. Potem przeprowadza dowód z przesłuchania w postępowaniu sądowym. Wówczas oskarżony ponownie składa wyjaśnienia co do zarzucanego mu czynu. Wtedy istotne jest również, kto wszczynał awantury. Dlatego też jeden z moich klientów został uniewinniony

CHCESZ WIĘCEJ DOWIEDZIEĆ SIĘ O ROZWODZIE – ZAPRASZAM NA FILM – KLIKNIJ

Znęcanie się art. 207 Kodeksu karnego

Dlaczego? Podczas przesłuchania w postępowaniu przygotowawczym i sądowym dostarczył materiał dowodowy, z którego wynikało, że większość tych awantur wszczyna właśnie żona. Podczas kłótni kobieta używała wobec oskarżonego obraźliwych słów takich jak „skurwysynie”. Dlatego też oskarżony zeznał, że żona zachowywała się nagannie, a większość awantur odbywała się w obecności dzieci.

Sąd w tym przypadku uniewinnił mojego klienta.

W dowodach znalazły się argumenty przemawiające za tym, iż faktycznie zachowanie żony było naganne. Sam oskarżony uznał zaś swoją małżonkę za rozchwianą emocjonalnie, która od kilku lat leczy się psychiatrycznie. Dodatkowo dostarczyliśmy dowody wskazujące, iż podczas awantur słyszał, groźby np. „wezmę nóż i wbiję ci w …”. Warto dodać, że małżonka miała regularnie pretensje o wszystko. Potrafiła, na przykład, o piątej rano obudzić partnera, a potem awanturować się, że nie wstał. Do awantur dochodziło głównie na tle finansowym.

Sąd także wziął to pod uwagę. Jeżeli sąd zbada stan faktyczny sprawy, wówczas przechodzi do analizy i uzasadnienia prawnego. Sąd winien w tym momencie ustalić, czy w świetle zgromadzonego materiału są podstawy do przypisania winy oskarżonemu i czy sprawca dopuścił się zarzucanego występku, czy też nie. Dlatego sąd uznał, że zachowanie mojego klienta wyczerpuje znamiona zarzucanego mu czynu i go uniewinnił. 

Co to jest zasada prawdy materialnej? Jak sąd rozstrzyga wątpliwości w sprawie karnej?

Przede wszystkim, artykuł drugi §2 Kodeksu postępowania karnego mówi, co to jest zasada prawdy materialnej. Zasada prawy materialnej wprowadza w procesie karnym wymóg opierania wszelkich rozstrzygnięć na zgodnych z prawdą ustaleniach. Dlatego sąd winien, w świetle przeprowadzonych dowodów przeanalizować, czy ustalony stan faktyczny  odzwierciedla rzeczywistość. Nadto należy uznać iż niedające się usunąć wątpliwości  w sprawie rozstrzyga się na korzyść oskarżonego. O tym mówi właśnie artykuł piąty §2. Kodeksu postępowania karnego.

Znęcanie się art. 207 – Uniewinnienie

Kiedy będzie rozstrzygnięcie w zakresie uniewinnienia? Należy zauważyć, że uzyskanie wyroku uniewinniającego nie jest łatwą sprawą. Wszystko zależy od stanu faktycznego sprawy. Aby wykazać niewinność oskarżonego, trzeba mieć dowody. Musi być też mocne zaangażowane ze strony pełnomocnika. Jeżeli nie ma podstaw, by uznać że oskarżony jest winny popełnienia zarzucanego mu  czynu, wówczas sąd winien uznać, iż jest niewinny.

Dodatkowo należy powołać się na do na artykuł 7. kodeksu postępowania karnego. Mówi on, że sąd ocenia dowody swobodnie z uwzględnieniem zasad prawidłowego rozumowania. Dlatego trzeba sądowi przedstawić sytuację tak, aby faktycznie uznał niewinność naszego mocodawcy.

ZAPRASZAM CIĘ NA KANAŁ YOUTUBE  – ZOBACZ FILMIK –  CO ZROBIŁA ŻONA ???  – FILMIK

Znęcanie się art. 207 KK – Rozwód

Niestety, często zdarzają się, że stosunki między małżonkami w okresie około rozwodowym są trudne. Często konflikty dotyczą obszaru finansowego. Często mężczyźni mają pretensje do swoich żon o rozrzutność i niegospodarność. Kobiety zaś mają zastrzeżenia co do wysokości wynagrodzenia. Dlatego trzeba przeanalizować sytuację rodzinną stron, aby móc powiedzieć, czy faktycznie doszło do przestępstwa.

W niektórych sytuacjach małżonkowie mają inne spojrzenie na świat, inne koncepcje na małżeństwo. Zawierają się w tym także kwestie finansowe i poglądy na wychowanie dzieci. Od początku dochodzi do konfliktów i są one rzeczą naturalną. Nie noszą one jednak znamion przestępstwa. Skąd zatem sąd wie, co jest przestępstwem, a co nie? O tym w kolejnym akapicie.

 

Historia Klientów – mąż kupił mercedes g63, zaś w odwecie żona założyła Niebieską Kartę 

Jak sąd rozstrzyga, czy doszło do popełnienia przestępstwa?

Sąd musi ocenić wyjaśnienia oskarżonego. Powinien się w tym przypadku kierować zasadą domniemania niewinności. Jest to naczelna zasada w prawie karnym procesowym, w myśl której oskarżony musi być traktowany jako niewinny, niezależnie od przekonania organu procesowego. Dlatego ciężar materialny dowodu winy spoczywa właśnie na oskarżycielu. Istotne jest też, aby oskarżony był przekonany, że swoim zachowaniem nie „zawadził” o artykuł 207 Kodeksu karnego.

Sąd powinien też wziąć pod uwagę, kto był prowodyrem kłótni. Jeżeli, według organu procesowego, podczas awantur dochodziło między stronami do wyzwisk i wzajemnych obelg, nie sposób przypisać oskarżonemu znamion przestępczości. Analizie również podlega fakt, czy oskarżony miał przewagę nad pokrzywdzoną. Sąd powinien oprzeć się także na jej twierdzeniach. Dopiero wtedy można jednoznacznie i rzetelnie stwierdzić, czy oskarżony dopuścił się popełnienia przestępstwa.

Szukasz adwokata? Sprawdź, dlaczego warto nas wybrać -> Opinie klientów o kancelarii ⭐⭐⭐⭐⭐ 5/5

Znęcanie się a Niebieska Karta 

Należy rozważyć, czy pogłębiający między małżonkami konflikt naprawdę nosi znamiona fizycznego i psychicznego znęcania się? Dlatego istotny jest materiał dowodowy załączony w sprawie. Jeżeli pokrzywdzona w swoich zeznaniach opisuje naganne zachowanie oskarżonego, jednak jej zeznania są one nielogiczne, sprzeczne i niepełne wówczas sąd nie powinien opierać na nich rozstrzygnięcia  w sprawie. Należy też zwrócić uwagę, czy po obu stronach konfliktu skumulowane były negatywne emocje. W przypadku pytań i wątpliwości zapraszam na konsultację LINK KONSULTACJA – Kalendarz 

 

Przeczytaj więcej:

Znęcanie się

 

Z poważaniem,

Adwokat Marta Wnuk

 

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48691512933

 e-mail: kontakt@adwokatwnuk.pl

Zadzwoń do Adwokata