Żona chce rozwodu

Żona chce rozwodu. I co dalej?

Często jesteśmy tym zaskoczeni, nie wiemy co robić…

W pierwszej kolejności należy odpowiedzieć na pytanie: czego Ty chcesz?

Jeżeli chcesz podjąć rozmowy proponuję skierować do Sądu wniosek o zawieszenie.

Dowiedz się, jak pomagam ->  Moja osobista historia – Kontakt ????

ZAPRASZAM CIĘ NA KANAŁ YOUTUBE

  –  CO ZROBIĆ, ŻEBY SZYBKO SIĘ ROZWIEŚĆ? —>ZOBACZ FILMIK  !!! 

Czy warto iść na mediację?

W odpowiedzi na pozew wywiedziony i wszczynający postępowanie w niniejszej sprawie, przedmiotowym pismem wnoszę o zawieszenie postępowania w oparciu o treść art. 440 KPC, albowiem istnieją widoki na utrzymanie pożycia małżeńskiego – z równoczesnym skierowaniem sprawy do mediacji (art. 436 KPC).

Pamiętaj, aby z ostrożności procesowej dopisać:

Na wypadek uznania braku zasadności rozwiązań zestawionych wyżej, jak również na wypadek braku możliwości ugodowego rozwiązania sporu, tudzież na wypadek uznania braku widoków na utrzymanie pożycie, wnoszę o oddalenie powództwa o rozwiązanie małżeństwa stron postępowania, albowiem pozwany kocha żonę i widzi szansę na utrzymanie pożycia.

Pamiętaj o kosztach 

Nadto wnoszę o zasądzenie od powódki na rzecz pozwanego zwrotu kosztów postępowania sądowego.

żona chce rozwodu

Jak uzasadnić?

Przykładowo:

Pozwany zaprzecza wszystkim okolicznościom wskazanym w treści żądania pozwu oraz jego uzasadnieniu z wyjątkiem wyraźnie przyznanych. 

W pierwszej kolejności pozwany pragnie podnieść, iż w realiach przedmiotowej sprawy, wbrew twierdzeniom powódki, nie nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego (nie ustała więź psychiczna, fizyczna i gospodarcza). Orzeczenie rozwodu jest sprzeczne z dobrem małoletniej córki stron postępowania. 

Mimo realnego ograniczenia więzi fizycznych pomiędzy małżonkami z całą pewnością łączy ich nadal określona więź emocjonalna. Łączy ich również cały szereg uwarunkowań natury ekonomicznej, wynikających wprost i będących konsekwencją zawartych relacji związkowych. 

Potrzebujesz pomocy? -> Kontakt

Żona chce rozwodu – Co napisać w uzasadnieniu?

Z uwagi na wiele lat pożycia małżeńskiego, miłości, wzajemnego szacunku i dobrego kontaktu ze sobą powód widzi szansę na podjęcie rozmów w imię dobra rodziny.  

[opis sytuacji]

W związku z tym pozwany wnosi o przeprowadzenie mediacji. Ważne jest bowiem to, aby każda ze stron miała możliwość swobodnej wypowiedzi, a także wysłuchania racji drugiej strony. Powód nie zgadza się na rozwód, a ponadto ma na uwadze również dobro małoletniego dziecka. 

Zgodnie z treścią art. 56 §§ 1-3 KRO jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia, każdy z małżonków może żądać, ażeby sąd rozwiązał małżeństwo przez rozwód.

Więcej:

Żona chce rozwodu – Kiedy rozwód nie jest dopuszczalny?

Jednakże mimo zupełnego i trwałego rozkładu pożycia rozwód nie jest dopuszczalny, jeżeli wskutek niego miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków, albo jeżeli z innych względów orzeczenie rozwodu byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. Rozwód nie jest również dopuszczalny, jeżeli żąda go małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia, chyba że drugi małżonek wyrazi zgodę na rozwód, albo że odmowa jego zgody na rozwód jest w danych okolicznościach sprzeczna z zasadami współżycia społecznego. 

Kiedy sąd nie da rozwodu?

W myśl postanowień art. 440 § 1 in principio KPC jeżeli sąd nabierze przekonania, że istnieją widoki na utrzymanie pożycia małżeńskiego, zawiesza postępowanie. 

Należy zauważyć, iż pozwany nie zgadza się na rozwód, gdyż kocha żonę i nie widzi po swojej stronie winy. 

Odmowa zgody na rozwód?

Odmowa zgody na rozwód przez małżonka niewinnego jest jego prawem. Skorzystanie z tego prawa nie może być w zasadzie zakwalifikowane jako sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.

Potrzebujesz pomocy? Sprawdź, dlaczego warto nas wybrać -> Opinie klientów o kancelarii ⭐⭐⭐⭐⭐ 5/5

A na koniec:

Czy zdarzają mi się klienci, którzy chcą przedłużać rozwód? Oczywiście, że tak. Mam klienta z Warszawy, którego rozwód trwa już 4 lata i końca nie widać. Jednakże takie sytuacje należą do rzadkości. Przede wszystkim każdy przypadek trzeba traktować indywidualnie. Dlatego zastanów się dobrze, czego tak naprawdę chcesz.

 

 

Z poważaniem,

Adwokat Marta Wnuk

✅Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

☎ tel.: +48691512933

????e-mail: kontakt@adwokatwnuk.pl

 

Zadzwoń do Adwokata