Obecność Niebieskiej Karty może wpłynąć na ocenę sytuacji rodzinnej przez sąd, ale samo jej założenie nie jest równoznaczne z automatycznym orzeczeniem rozwodu z winy jednego z małżonków. Kluczowe są dowody i okoliczności przypadku. Często kobiety wykorzystują założenie niebieskiej karty do rozwodu. Możesz zostać również skazany a nawet odbyć karę pozbawienia wolności a zatem uważaj. Dlaczego kobiety walczą ? Gdyż często chcą wyłącznej winy – a to dlatego że chcą pieniądze.

Rodzaje Rozwodów i Ich Skutki Alimentacyjne

1. Rozwód bez orzekania o winie:

 • Niedostatek: Alimenty na byłego małżonka mogą być zasądzone tylko, jeśli znajduje się on w stanie niedostatku. Oznacza to, że nie jest w stanie samodzielnie zaspokoić podstawowych potrzeb życiowych.
 • Ograniczenie czasowe: Alimenty mogą być przyznane na maksymalnie 5 lat od daty uprawomocnienia się wyroku rozwodowego, chyba że sąd postanowi inaczej ze względu na wyjątkowe okoliczności.

2. Rozwód z orzekaniem o winie:

 • Pogorszenie sytuacji materialnej: Jeśli rozwód został orzeczony z winy jednego z małżonków, drugi małżonek (niewinny) może domagać się alimentów, jeśli rozwód znacząco pogorszył jego sytuację materialną, nawet jeśli nie znajduje się on w stanie niedostatku.
 • Brak ograniczenia czasowego: Alimenty dla małżonka niewinnego mogą być przyznane na nieokreślony czas, aż do zmiany okoliczności, które były podstawą ich przyznania.

Żona założyła Niebieską Kartę. “Pani mecenas, proszę mnie ratować. Żona założyła mi Niebieską Kartę, mój kolega ma już akt oskarżenia, boję się, że stracę pracę – jestem wojskowym. Sprawa jest w Warszawie. Do Warszawy wyprowadziliśmy się właśnie dlatego, że mam dobrą pracę. Mieszkamy na Grochowie. Boję się, że zajmie się tym prokurator. W związku z tym co dalej?”.

Niebieska Karta – Co robić?

Czasem Niebieska Karta wykorzystywana jest do walki przy rozwodzie. Jednakże niesie to za sobą czasem przykre konsekwencje i bardzo dużo stresu…Nie powiem Państwu, że nie ma co się tym przejmować…Przy procedurze Niebieskiej Karty odbywają się niezapowiedziane wizytacje dzielnicowego albo pracownika socjalnego. Dlatego trzeba się pilnować. Co dzieje się z niebieską kartą ? Jeżeli doszło do przestępstwa zostaniesz skazany z art.207 kk. 

Co dzieje się po założeniu Niebieskiej Karty?

 1. Interwencja i wsparcie: Uruchomienie procedury Niebieskiej Karty skutkuje podjęciem działań mających na celu ochronę ofiary przed dalszą przemocą. Obejmuje to zarówno interwencję policyjną, jak i wsparcie ze strony specjalistów (psychologów, pracowników socjalnych).
 2. Dokumentacja: Każdy przypadek przemocy jest dokumentowany, co może być wykorzystane jako dowód w ewentualnym postępowaniu sądowym.
 3. Spotkania zespołu interdyscyplinarnego: Organizowane są spotkania specjalistów, których celem jest omówienie sytuacji ofiary i zaplanowanie dalszych działań pomocowych.

Skutki prawne:

 • Art. 207 § 1 kodeksu karnego (k.k.): Przestępstwo znęcania się nad członkiem rodziny jest ścigane z oskarżenia publicznego, co oznacza, że prokuratura może wszcząć postępowanie nawet bez zgłoszenia ofiary. Skazanie za przestępstwo znęcania się fizycznego lub psychicznego może skutkować karą pozbawienia wolności do lat 5.
 • Skazanie: Jeśli w ramach procedury Niebieskiej Karty zgromadzone dowody potwierdzą popełnienie przestępstwa znęcania się, osoba odpowiedzialna za przemoc może zostać skazana na mocy art. 207 k.k.
 • Konsekwencje dla sprawcy: Skazanie za przemoc w rodzinie niesie za sobą poważne konsekwencje prawne i społeczne, w tym możliwość ograniczenia praw rodzicielskich, zakaz zbliżania się do ofiary, a także długotrwałe skutki w postaci wpisu do rejestru sprawców przestępstw na tle seksualnym (w zależności od charakteru przestępstwa).

Co zrobić, jeśli zostaniesz oskarżony?

 • Skonsultuj się z adwokatem: W przypadku oskarżenia o przestępstwo z art. 207 k.k., niezbędne jest skorzystanie z pomocy doświadczonego adwokata, który specjalizuje się w prawie karnym i prawie rodzinnym.
 • Zbieraj dowody na swoją obronę: Ważne jest, aby zgromadzić wszelkie dostępne dowody, które mogą świadczyć na Twoją korzyść.
 • Aktywnie uczestnicz w postępowaniu: Ważna jest aktywna postawa w trakcie postępowania sądowego, prezentowanie własnych argumentów i dowodów.

Pamiętaj, że każdy przypadek jest inny i wymaga indywidualnej oceny. Ważne jest, by w sytuacji oskarżenia nie podejmować pochopnych działań, lecz skupić się na skutecznej obronie w ramach procedur prawnych.

Niebieska Karta – Jak wygląda przykładowy zarzut?

XXY został oskarżony o to, że w okresie od _____ znęcał się psychicznie i fizycznie nad wspólnie zamieszkującą byłą żoną XXY poprzez wszczynanie awantur w miejscu zamieszkania, podczas których wyzywał ją słowami wulgarnymi, kontrolował, krytykował i poniżał, ciągle niepokoił oraz popychał, uderzał w głowę, kopał po nogach oraz wykręcał ręce, _______ to jest o przestępstwo z art. 207 § 1 k.k.

Jaki może być wyrok?

Bardzo dobre pytanie! Otóż wyrok może być bardzo bardzo łagodny, ale może być też tak, że trzeba będzie pożegnać się z najbliższymi na kilka lat.

Przykładowy wyrok (ten z kategorii pozytywnych) Wyrokiem Sądu Rejonowego _____ na podstawie art. 66 § 1 i 2 k.k. i art. 67 § 1 k.k. postępowanie karne warunkowo umorzono wobec oskarżonego tytułem próby na okres 2 lat;

Dlaczego żony to robią?

Odpowiedź jest prosta! Zawsze chodzi o pieniądze. Dzięki pozytywnemu rozstrzygnięciu sprawy rozwodowej dla siebie będą też alimenty!Tak, oczywiście może być sytuacja, iż będziesz musiał płacić alimenty. W jakiej wysokości? To zależy.

Pamiętaj, aby w razie wątpliwości skonsultować się z profesjonalnym pełnomocnikiem.W przypadku pytań i wątpliwości zapraszam na konsultację LINK KONSULTACJA – Kalendarz 

tel.: +48691512933

e-mail: kontakt@adwokatwnuk.pl

 

 

Zadzwoń do Adwokata