Żona założyła Niebieską Kartę

Żona założyła Niebieską kartę. „Pani mecenas, proszę ratować. Żona założyła mi niebieską kartę, mój kolega ma już akt oskarżenia, boję się, że stracę pracę – jestem wojskowym. Sprawa jest w Warszawie. Do Warszawy wyprowadziliśmy się właśnie dlatego, że mam dobrą pracę. Mieszkamy na Grochowie. Boje się, że zajmie się tym prokurator. W związku z tym – co dalej?”.

Czasem Niebieska Karta wykorzystywana jest do walki przy rozwodzie. Jednakże niesie to za sobą czasem przykre konsekwencje i bardzo dużo stresu…

Nie powiem Państwu, że nie ma co się tym przejmować…

Dlatego trzeba działać!

CHCESZ WIĘCEJ DOWIEDZIEĆ SIĘ O ROZWODZIE – ZAPRASZAM NA FILM – KLIKNIJ

Żona założyła Niebieską Kartę

Przy procedurze Niebieskiej Karty odbywają się niezapowiedziane wizytacje dzielnicowego albo pracownika socjalnego.

Trzeba się pilnować.

Żona założyła Niebieską Kartę?

Przede wszystkim pamiętaj, aby zbierać dowody na żonę – tak, żeby w razie czego mieć dowód na to, jak faktycznie było w rzeczywistości. 

 

Kilka głośnych historii w Polsce

 

Wójt i Niebieska Karta: https://www.tvp.info/42502191/wojt-z-niebieska-karta-oskarzony-o-znecanie-sie-nad-rodzina

 

TVN O NIEBIESKIEJ KARCIE

 

Procedura Niebieskiej Karty nie zdarza się wcale rzadko. Czasem jest wykorzystywana do uzyskania pozytywnego wyroku rozwodowego.

 

Etap interwencji związany z zastosowaniem Niebieskiej Karty ma kluczowe znaczenie.

 

Niebieska Karta – etapy 

To pierwszy etap przed aktem oskarżenia.

Niewątpliwie od jego przebiegu i skrupulatności funkcjonariusza w zbadaniu sytuacji będzie zależało ustalenie stanu faktycznego oraz sformułowanie zarzutu w akcie oskarżenia.

 

Tak, akt oskarżenia. Tutaj prowadzi już to prokurator właściwy. 

Karta stanowi szczególną wartość dowodową. Dlatego zwróćmy uwagę, iż akt oskarżenia opiera się na podstawie tego, co jest tam zawarte. Ma to bardzo duże znaczenie.

Dlatego czasami zeznania świadków nie mają znaczenia w obliczu informacji zawartych w karcie.

 

Niebieska Karta – etapy 

Etapy

Bezpośrednio po interwencji funkcjonariusz przekazuje wypełnioną część Karty dyżurnemu konkretnej jednostki, ten przekazuje kierownikowi tej jednostki, a następnie – dzielnicowemu.

 

Powstaje teczka „przemoc domowa”, a Karta zostaje włączona do materiału dowodowego postępowania, który oceni sąd.

 

W przypadku podejrzenia popełnienia przestępstwa następuje zakończenie procedury: akt oskarżenia i Sąd.

Niebieska Karta – Wyrok 

Przykładowe zarzuty 

XXY został oskarżony o to, że w okresie od _____ znęcał się psychicznie i fizycznie nad wspólnie zamieszkującą byłą żoną XXY poprzez wszczynanie awantur w miejscu zamieszkania, podczas których wyzywał ją słowami wulgarnymi, kontrolował, krytykował i poniżał, ciągle niepokoił oraz popychał, uderzał w głowę, kopał po nogach oraz wykręcał ręce, _______ to jest o przestępstwo z art. 207 § 1 k.k.

Więcej: Żona chce rozwodu bez orzekania o winie.

Dlatego niewątpliwie należy na każdym etapie pilnować sprawy.

 

Jaki może być wyrok?

Bardzo dobre pytanie! Otóż wyrok może być bardzo bardzo łagodny, ale może być też tak, że trzeba będzie pożegnać się z najbliższymi na kilka lat.

 

Przykładowy wyrok  (ten z kategorii pozytywnych)

Wyrokiem Sądu Rejonowego _____

1) na podstawie art. 66 § 1 i 2 k.k. i art. 67 § 1 k.k. postępowanie karne warunkowo umorzono wobec oskarżonego tytułem próby na okres 2 lat;

 

Dlaczego żony to robią? Odpowiedź jest prosta! Zawsze chodzi o pieniądze. Dzięki pozytywnemu rozstrzygnięciu sprawy rozwodowej dla siebie będą też alimenty!

Tak, oczywiście może być sytuacja, iż będziesz musiał płacić alimenty. W jakiej wysokości? To zależy.

Pamiętaj, aby w razie wątpliwości skonsultować się z profesjonalnym pełnomocnikiem.

 

Więcej:

Niebieska karta I Procedura niebieskiej karty

 

Z poważaniem,

Adwokat Marta Wnuk

✅ Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

☎ tel.: +48691512933

📧 e-mail: kontakt@adwokatwnuk.pl

 

Zadzwoń do Adwokata