Brak kontaktu z dzieckiem Adwokat radzi

Opublikowane przez ADWOKAT w dniu

Brak kontaktu z dzieckiem Adwokat radzi

Brak kontaktu z dzieckiem Adwokat radzi.

Należy założyć sprawę w sądzie. Koszt założenia sprawy to 100 zl. ( opłata do Sądu )

Należy złożyć wniosek o zagrożenie nakazaniem zapłaty.

Tak to jest skuteczne ?

Najistotniejsze jest uzasadnienie

Jak uzasadnić ?

A więc zaczynajmy……

W pierwszej kolejności – opisz problem. To co ważne. Wskazać należy również jak powinny przebiegać kontakty.

Co się dzieje że nie przebiegają.

Wpisz – Wnioskodawca pragnie uniknąć negatywnych konsekwencji mogących wystąpić w rozwoju dzieci, będących następstwem sporu i nieudanego związku rodziców.

Remedium na powyższe jest umożliwienie Wnioskodawcy efektywnego uczestniczenia w życiu małoletnich.

[opisz relacje z dzieckiem, dziećmi ]

Brak kontaktu z dzieckiem Adwokat radzi

Przykład.

Ojciec pragnie otoczyć swoją córkę i syna miłością i dać im swoje wsparcie. Niedopuszczalna jest sytuacja gdy ojciec planuje czas z dziećmi, i nie dochodzi do kontaktu z winy uczestniczki. 

Należy wyraźnie przy tym podkreślić, iż uczestniczka jest pierwszoplanowym opiekunem.

Jej obowiązkiem jest takie działanie i praca z dziećmi, aby nie wprowadzać ich w konflikty osób dorosłych i nie indukować dzieciom lęku czy niechęci stosunku do drugiego rodzica, lecz spowodować by spotkania małoletnich z ich ojcem wynikające z [….]  były realizowane.

Brak kontaktu z dzieckiem Adwokat radzi

Dodaj.

Czy dzieci ? Dziecko się boi ? Czy ma do tego podstawy ?

Wpisz…

Tym bardziej, że żadne obiektywne przesłanki czy okoliczności nie wskazują na fakt, by małoletni miały podstawy do obaw przed ojcem, czy też by zaistniały takie okoliczności, które by wskazywały, że nierealizowanie kontaktów wnioskodawcy z dziećmi można uznać za niezawinione ze strony Uczestniczki postępowania. 

[opisz działania uczestniczki]

Przykład.

Trudno nie zauważyć, że uczestniczka nie potrafi zaakceptować istniejącego stanu rzeczy, swoje przykre emocje, czy też doświadczenia przelewa na dzieci i niestety manipuluje nimi nie licząc się z potrzebami [..]. 

Wobec powyższego, aktualna postawa matki małoletnich godzi w dobro dzieci, która przejawia się w dyskredytowaniu ojca oraz lekceważeniu obowiązku przygotowywania oraz wydania dzieci mające na celu zerwaniu więzi łączących ich ojcem.

Wnioskodawca darzy swe dzieci ogromnym uczuciem – kocha je najbardziej na świecie i pragnie pogłębiać więzi emocjonalne […]

Opisz wspólnie spędzony czas.  

W tym miejscu należy wskazać, iż Uczestniczka zobowiązała się do wydawania dzieci wnioskodawcy w wyznaczonych terminach kontaktów.

Brak kontaktu z dzieckiem – Kara finansowa

Przykład.

Wobec powyższego, zgodnie z artykułem 598 [15]§1 KRO jeśli osoba, pod której pieczą  dziecko pozostaje nie wykonuje albo nie właściwie wykonuje obowiązki wynikające z orzeczenia albo z ugody zawartej przed sądem lub przed mediatorem w przedmiocie kontaktów z dzieckiem – Sąd Opiekuńczy, uwzględniający sytuację Majątkowa tej osoby, zagroził jej na kazaniem zapłaty na rzecz osoby uprawnionej do kontaktu z dzieckiem oznaczonej sumy pieniężnej za każde naruszenie obowiązku.

Biorąc pod uwagę powyższe proszę, ażeby sąd zagroził uczestniczce nakazaniem zapłaty kwoty 1000,00 zł na rzecz wnioskodawcy za każdy kolejny przypadek naruszenia obowiązku wynikającego z ugody regulującej kontakty wnioskodawcy z dziećmi.

Z poważaniem,

Adwokat Marta Wnuk

✅ Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

☎ tel.: +48691512933

📧 e-mail: kontakt@adwokatwnuk.pl

 

 

Więcej:

Zabezpieczenie alimentów –  Co dalej

 

 

 

Zadzwoń do Adwokata