Brak kontaktu z dzieckiem – Adwokat radzi. Jeżeli rodzic blokuje drugiemu kontakt z dzieckiem, należy założyć sprawę w sądzie. Koszt założenia sprawy to 100 zł (opłata do sądu).

Należy złożyć wniosek o zagrożenie nakazaniem zapłaty.

Tak, jest to skuteczne.

Przede wszystkim najistotniejsze jest uzasadnienie.

Dowiedz się, jak pomagam ->  Moja osobista historia – Kontakt ????

A więc zaczynajmy.

W pierwszej kolejności opisz problem. To, co ważne. Wskazać należy również jak powinny przebiegać kontakty.

Co się dzieje, że nie przebiegają?

Wpisz: Wnioskodawca pragnie uniknąć negatywnych konsekwencji mogących wystąpić w rozwoju dzieci, będących następstwem sporu i nieudanego związku rodziców.

Remedium na powyższe jest umożliwienie Wnioskodawcy efektywnego uczestniczenia w życiu małoletnich.

[opisz relacje z dzieckiem, dziećmi]

CHCESZ WIĘCEJ DOWIEDZIEĆ SIĘ O ROZWODZIE – ZAPRASZAM NA FILM – KLIKNIJ

Adwokat radzi – jak uzasadnić?

Przykład:

Ojciec pragnie otoczyć swoją córkę i syna miłością, dać im swoje wsparcie. Niedopuszczalna jest sytuacja, gdy ojciec planuje czas z dziećmi i nie dochodzi do kontaktu z winy uczestniczki. 

Należy wyraźnie przy tym podkreślić, iż uczestniczka jest pierwszoplanowym opiekunem.

Jej obowiązkiem jest takie działanie i praca z dziećmi, aby nie wprowadzać ich w konflikty osób dorosłych i nie indukować dzieciom lęku czy niechęci stosunku do drugiego rodzica. Musi dopilnować, by spotkania małoletnich z ich ojcem wynikające z [….]  były realizowane.

Potrzebujesz pomocy? -> Kontakt

Więcej: Matka ogranicza kontakt

Brak kontaktu z dzieckiem – Adwokat radzi – Czy dziecko się boi? 

Czy ma do tego podstawy?

Wpisz:

Tym bardziej, że żadne obiektywne przesłanki czy okoliczności nie wskazują na fakt, by małoletni miał podstawy do obaw przed ojcem, czy też by zaistniały takie okoliczności, które by wskazywały, że nierealizowanie kontaktów wnioskodawcy z dziećmi można uznać za niezawinione ze strony Uczestniczki postępowania. 

[opisz działania uczestniczki]

Przykład.

Trudno nie zauważyć, że uczestniczka nie potrafi zaakceptować istniejącego stanu rzeczy. Swoje przykre emocje, czy też doświadczenia przelewa na dzieci i niestety manipuluje nimi, nie licząc się z potrzebami […]. 

Wobec powyższego, aktualna postawa matki małoletnich godzi w dobro dzieci, która przejawia się w dyskredytowaniu ojca oraz lekceważeniu obowiązku przygotowywania oraz wydania dzieci, co ma na celu zerwaniu więzi łączących ich ojcem.

Wnioskodawca darzy swe dzieci ogromnym uczuciem – kocha je najbardziej na świecie i pragnie pogłębiać więzi emocjonalne […].

Opisz wspólnie spędzony czas.  

W tym miejscu należy wskazać, iż uczestniczka zobowiązała się do wydawania dzieci wnioskodawcy w wyznaczonych terminach kontaktów.

Potrzebujesz pomocy? Sprawdź, dlaczego warto nas wybrać -> Opinie klientów o kancelarii ⭐⭐⭐⭐⭐ 5/5

Co z karą finansową?

Przykład:

Wobec powyższego, zgodnie z artykułem 598 [15]§1 KRO, jeśli osoba, pod której pieczą dziecko pozostaje, nie wykonuje albo niewłaściwie wykonuje obowiązki wynikające z orzeczenia albo z ugody zawartej przed sądem lub przed mediatorem w przedmiocie kontaktów z dzieckiem, Sąd Opiekuńczy, uwzględniający sytuację majątkową tej osoby, zagroził jej na kazaniem zapłaty na rzecz osoby uprawnionej do kontaktu z dzieckiem oznaczonej sumy pieniężnej za każde naruszenie obowiązku.

Biorąc pod uwagę powyższe proszę, ażeby sąd zagroził uczestniczce nakazaniem zapłaty kwoty 1000,00 zł na rzecz wnioskodawcy za każdy kolejny przypadek naruszenia obowiązku wynikającego z ugody regulującej kontakty wnioskodawcy z dziećmi.

Broń swoich praw! W razie wątpliwości skonsultuj się z profesjonalnym pełnomocnikiem.

W przypadku pytań i wątpliwości zapraszam na konsultację LINK KONSULTACJA – Kalendarz 

 

Więcej:

Zabezpieczenie alimentów –  Co dalej

 

Z poważaniem,

Adwokat Marta Wnuk

 Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48691512933

 e-mail: kontakt@adwokatwnuk.pl

Zadzwoń do Adwokata