Znęcanie się 207 KK

Znęcanie się 207 kk. Czy doszło w waszej rodzinie do znęcania się? Co w ogóle oznacza „znęcanie się”?

Ustawowe określenie „znęca się” to działanie albo zaniechanie, polegające na umyślnym zadawaniu bólu fizycznego lub dotkliwych cierpień moralnych.

Nie będzie stanowiło “znęcania się” w rozumieniu art. 207 § 1 Kodeksu Karnego, zachowania skoro nie miały “one charakteru działań “dotkliwych” i “ponad miarę”.

Znęcanie się może obejmować oba działania tj. aktywne zachowanie sprawcy (np. duszenie, poniżanie) i zaniedbanie (np. niedostarczenie pożywienia, niewpuszczanie do domu)

A zatem należy odpowiedzieć na pytanie – co w waszej rodzinie się zdarzyło?

W przypadku pytań i wątpliwości zapraszam na konsultację LINK KONSULTACJA – Kalendarz 

Jak mogę Tobie pomóc?

Kilka istotnych okoliczności.

  • Czy pomiędzy małżonkami dochodziło do sprzeczek od dłuższego czasu?
  • Kto zainicjował postępowania w sprawie o rozwód?
  • Kiedy zaostrzyły się stosunki pomiędzy małżonkami?
  • Kto wszczynał awantury?

Zdarzają się sytuacje, że żona wszczyna postępowanie – już na etapie, kiedy sprawa rozwodowa jest w toku. Dlatego sąd bada, kiedy pokrzywdzona zdecydowała się zawiadomić o znęcaniu. Dodatkowo Sąd weryfikuje treść zeznań, a w szczególności, kiedy według pokrzywdzonej rozpoczęło się znęcanie.

Kiedy strony są w konflikcie okołorozwodowym, istotne jest ustalenie dat. Wówczas Sąd może uznać, iż treść inkryminowanych zachowań oskarżonego należało ocenić mając na uwadze rozprawę rozwodową. Sąd winien ustalić, czy pokrzywdzona nie miała na celu przedstawienia siebie w roli ofiary.

Przestępstwo 207 § 1 k.k

Art. 207 § 1 k.k.  – przestępstwo znęcania się polega na zadawaniu ofierze bądź ofiarom cierpień fizycznych, np. przez bicie, kopanie, zmuszanie do wykonywania upokarzających czynności, szarpanie bądź w inny sposób zadawanie bólu fizycznego (znęcanie fizyczne), a także na zadawaniu cierpień psychicznych, polegających na starszeniu, wyrządzaniu awantur, wyszydzaniu, poniżaniu, niszczeniu rzeczy (znęcanie psychiczne).

Rozwód i znęcanie się 

Dlatego należy Twoją sprawę przeanalizować pod kątem twojej sytuacji rodzinnej.

 

Chcesz umówić się na spotkanie – Zapraszam  – Kalendarz online 

Z poważaniem,

Adwokat Marta Wnuk

 

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48691512933

e-mail: kontakt@adwokatwnuk.pl

Zadzwoń do Adwokata