pozew o separacje

Pozew o separację Wzór Zgodne stanowisko

Kiedy można złożyć pozew o separację? Pozew o separację Wzór. Aby sąd mógł orzec o separacji, konieczne jest spełnienie łącznie czterech przesłanek: brak wspólnych małoletnich dzieci; obopólna zgoda co do żądania separacji i brak woli rozstrzygania o winie, istnienie pozytywnych przesłanek separacyjnych (zupełny rozkład pożycia, który nie jest jeszcze nieodwracalny), Czytaj dalej…

Zadzwoń do Adwokata