Pozew o rozwód Zgodny podział majątku

Pozew o rozwód Podział majątku Wzór

Pozew o rozwód Podział majątku Pozew o rozwód Podział majątku. Z reguły sąd nie orzeka o podziale majątku w wyroku rozwodowym. Może to zrobić na wniosek małżonków, jednakże małżonkowie muszą być w tym zakresie zgodni i konkretni, zaś podział nie może wpłynąć na znaczące przedłużenie postępowania. Zgodnie z art. 58 Czytaj dalej…

pozew o separację

Pozew o separację Wzór Zgodne stanowisko

Kiedy można złożyć pozew o separację? Pozew o separację Wzór. Aby sąd mógł orzec o separacji, konieczne jest spełnienie łącznie czterech przesłanek: brak wspólnych małoletnich dzieci; obopólna zgoda co do żądania separacji i brak woli rozstrzygania o winie, istnienie pozytywnych przesłanek separacyjnych (zupełny rozkład pożycia, który nie jest jeszcze nieodwracalny), Czytaj dalej…

Pozew o separację z winy obu stron

Pozew o separację z winy obu stron Wzór

Wina w rozkładzie pożycia małżeńskiego Pozew o separację z winy obu stron. W wyroku dotyczącym separacji sąd orzeka o tym, czy któryś z małżonków ponosi winę za rozpad małżeństwa. Zaniechanie orzekania o winie może nastąpić wyłącznie na zgodne żądanie stron.  Jeżeli chcemy orzeczenia winy współmałżonka, należy pamiętać, aby twierdzenia wskazujące Czytaj dalej…

Rozwód z winy Wniosek o eksmisję

Rozwód z winy Wniosek o eksmisję Wzór

Rozwód z winy Wniosek o eksmisję Rozwód z winy Wniosek o eksmisję. Kiedy warto orzekać o winie? Czy mam szanse na orzeczenie o wyłącznej winie? Chce eksmitować małżonka z domu – jak to zrobić?  Przede wszystkim musimy pamiętać, że każdą sytuację należy przeanalizować indywidualnie.  Generalnie orzekanie o winie ma sens tylko Czytaj dalej…

Zadzwoń do Adwokata