Pozew o rozwód z wyłącznej winy

Pozew o rozwód z wyłącznej winy pozwanej Wzór

Pozew o rozwód z wyłącznej winy pozwanej. W pierwszej kolejności trzeba wiedzieć, kiedy mamy prawo wnosić pozew o orzeczeniem wyłącznej winy. Prawo oczywiście mamy zawsze, jednak czy wniesienie pozwu ma zawsze jest sens? Pamiętajmy wystarczy, że sąd uzna, iż jesteśmy winni w 1% za rozpad pożycia małżeńskiego, aby ostatecznie orzec Więcej…

Porozumienie stron Plan wychowawczy

Porozumienie stron Plan wychowawczy Wzór

Porozumienie stron Plan wychowawczy. Bez wątpienia porozumienie rozstających się rodziców w zakresie wychowania dziecka jest niezwykle ważne. Oczywiście możemy pobrać wzory planów wychowawcze z internetu, jednakże kluczowe jest, aby najpierw poznać sens zawartych w nich zapisów. Zawsze proponuję rodzicom zacząć od sprecyzowania celu. Dowiedz się, jak pomagam -> Moja osobista Więcej…

Zadzwoń do Adwokata