Rozwód Ząbki. Rozwodzisz się w Ząbkach? Wówczas Sąd właściwy to Warszawa. Z pewnością zastanawiasz się, jak będzie wyglądał twój rozwód? Pamiętaj, że oprócz sprawy związanej z samym rozwodem należy ustalić kwestie związane z dziećmi. A zatem jeżeli macie dzieci, to również ten obszar jest bardzo istotny i należy o niego zadbać.

Często mężczyźni nie zdają sobie sprawy z konsekwencji prawnych wynikających z rozwiązania małżeństwa. Jako mężczyzna musisz dodatkowo dołożyć wszelkich staranności, aby bronić się przed sądem. Nigdy nie możesz dopuścić do tego, aby rozstrzygnięcie było dla ciebie niekorzystne! Kiedy jesteście zgodni, sprawy rozwodowe pozornie mogą wydawać się łatwe, jednakże są tam zapisy prawne, które mogą w przyszłości spowodować negatywne skutki w twojej sytuacji. Zatem należy przemyśleć kilka najważniejszych rzeczy, takich jak opieka naprzemienna, kontakty z dziećmi, wysokość alimentów oraz władza rodzicielska.

CHCESZ WIĘCEJ DOWIEDZIEĆ SIĘ O ROZWODZIE – ZAPRASZAM NA FILM – KLIKNIJ

Opieka naprzemienna – Rozwód Ząbki 

Osobiście uważam, że opieka naprzemienna jest jedną z lepszych form wychowania dziecka.

Musimy przy tym pamiętać, iż dobro małoletniego dziecka jest w tej sytuacji najważniejsze. Sąd rozstrzygający sprawę rodzinną bez wątpienia będzie kierował się dobrem małoletniego. Ponadto należy wskazać, iż przepisy są nieprecyzyjne. 

Aby sąd rozstrzygał o opiece naprzemiennej, muszą wystąpić odpowiednie przesłanki np.

  • dobro dziecka
  • wspołdziałanie rodziców
  • utzrymywanie kontaktów z dzieckiem po rozwodzie 

Dzieci 

Osobiście uważam, że opieka naprzemienna jest bardzo dobra i wygodna dla rodziców, jednakże istotne jest, ile dziecko ma lat. Jeżeli dziecko wchodzi w okres dorosłości, to nie zawsze właściwe jest zmienianie mu środowiska. Jednakże jeśli dziecko jest małe, przyzwyczai się do tego, że ma dwa domy. W takim wypadku jest to najlepsza opieka, jaką można sobie wyobrazić. 

Często nie dochodzi do rozstrzygnięcia pozytywnego w zakresie opieki naprzemiennej w szczególności z uwagi na fakt, iż kobiety nie chcą się na tę okoliczność zgodzić.

Najczęstszym powodem braku określenia opieki naprzemiennej są kwestie związane z finansami. 

Rozwód Alimenty 

Kobieta chciałaby mieć zabezpieczenie finansowe. Dlatego w takich sytuacjach proponuję dzielenie się kosztami. Najlepiej w tym obszarze podpisać odpowiednie porozumienie. Wówczas będzie możliwość, aby wpisać tam konkretne postanowienia i warunki, w jakim stylu chcecie wychowywać dziecko. Zatem istotne jest, aby znaleźć porozumienie i podpisać plan wychowawczy, w którym określicie sposób wychowania oraz dzielenia się kosztami.

Natomiast jeżeli nie zdecydujecie się na opiekę naprzemienną, to warto określić kontakty. Dzięki kontaktom będziesz miał jako ojciec zapewnione prawo do widzeń. 

Jeżeli w tym obszarze będą trudności, wówczas są instrumenty prawne, aby egzekwować kontakty. 

Rozwód Ząbki 

Alimenty to kolejna sprawa, która jest bardzo istotna w sprawie. Zrób wszystko, aby dopilnować, żeby wysokość alimentów była odpowiednia. W pierwszej kolejności istotne jest, ile dziecko kosztuje, a dopiero potem liczą się twoje zarobki. Sąd powinien w pierwszej kolejności ustalić koszty utrzymania dziecka, a dopiero później patrzeć na możliwości ojca. Wówczas określa, czy ojciec będzie partycypował w kosztach pół na pół, albo ustali, że twój udział będzie wynosił 75 procent. 

Jednakże wyliczenia w zakresie alimentów są specyficzne, ponieważ wysokość kwoty alimentacyjnej  należy rozłożyć na szczegóły. Trzeba zastanowić się, ile twoje dziecko rzeczywiście kosztuje i jakie są koszty. Należy rozstrzygnięć jaki jest koszt w zakresie wyżywienia w szkole, koszty szkoły, koszty związane z odzieżą i obuwiem, koszty związane z rozrywką, leczeniem.

A zatem jeżeli jesteś ojcem, zadbaj w szczególności o kwestie związane z dzieckiem.

Rozwód Ząbki 

Jeśli Pań­stwa spra­wy rodzin­ne wyma­ga­ją pomo­cy, moja Kan­ce­la­ria dostar­czy Pań­stwu pro­fe­sjo­nal­nych roz­wią­zań. 

  1. rozwód,
  2. separacja,
  3. alimenty,
  4. usta­le­nie kon­tak­tów z dziec­kiem,
  5. ogra­ni­cze­nie wła­dzy rodzi­ciel­skiej,
  6. pozba­wie­nie wła­dzy rodzi­ciel­skiej,


Właściwość Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie obejmuje następujące Sądy Rejonowe:


Sąd Rejonowy w:

Legionowie – dla miasta Legionowa oraz gmin: Jabłonna, Nieporęt, Serock, Wieliszew;
Nowym Dworze Mazowieckim – dla miasta Nowy Dwór Mazowiecki oraz gmin: Leoncin, Pomiechówek, Zakroczym i Czosnów;
Otwocku – dla miast Józefów i Otwock oraz gmin: Celestynów, Karczew, Kołbiel i Wiązowna;
dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie – dla dzielnic: Białołęka, Praga Północ, Targówek;
oraz dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie – dla dzielnic: Praga Południe, Rembertów, Wawer, Wesoła;

Wołominie – dla miast: Kobyłka, Marki, Ząbki, Zielonka oraz gmin: Dąbrówka, Jadów, Klembów, Poświętne, Radzymin, Strachówka, Tłuszcz, Wołomin.

Rozwód Ząbki – Warszawa

Ugodowy rozwód. Jak zacząć procedurę rozwodową w Warszawie?

Ile sądy zasądzają w Warszawie na dziecko? Jakie są alimenty na dziecko w Warszawie? Czy można szybko rozwieść się w Warszawie? Te wszystkie pytania bardzo często zadają osoby, które chcą się rozwieść. Oczywiście, że Warszawie można się szybko rozwieść. Zależy to od kilku czynników. Jakie jest wasze ostatnie miejsce zamieszkania? W Warszawie są dwa sądy, w których rozstrzyga się sprawy rozwodowe. Jeden z sądów mieści się przy ulicy Poligonowej, drugi mieści się na Al. Solidarności. Natomiast sprawy rodzinne z zakresu alimentów i kontaktów toczą się w sądach rejonowych.

Odpowiadając, czy szybko można się rozwieść w Warszawie? Oczywiście, że tak. Warszawa to duże miasto, sądy sprawnie działają. W sądach pracują rzetelne i doświadczone osoby, które sprawnie potrafią przeprowadzić proces rozwodowy. Oczywiście, że niektóre sprawy się przedłużają i czeka się nawet rok na rozprawę. To wszystko zależy, jak jest skonstruowany pozew o rozwód.

Istotne elementy przypadku pozwu o rozwód

W pierwszej kolejności pytanie do ciebie – czy chcesz rozwód bez orzekania o winie czy też chcesz dochodzić winę? Kolejna istotna rzecz – czy macie dzieci? Jeżeli tak, musicie w tym obszarze zadbać o alimenty, kontakty i władzę rodzicielską. Często między stronami dochodzi do konfliktów w tym zakresie  Okazuje się, że tak naprawdę walczymy niepotrzebnie.

Opieka naprzemienna

Bardzo często zdarza się, że mężczyźni walczą o opiekę naprzemienną, bo chcą spędzać jak najwięcej czasu z dzieckiem i nie płacić alimentów. Natomiast należy się zastanowić, jakie są stałe koszty w związku z utrzymaniem małoletniego dziecka. Niektórym błędnie się wydaje, że nie ma alimentów przy opiece naprzemiennej. Wyobraźmy sobie sytuację – młode małżeństwo, mieszkają na Gocławiu, ich syn chodzi do prywatnej placówki oświatowej, za którą uiszczają kwotę około 4000 zł. Czy nadal uważasz, że jedna osoba jest w stanie za to wszystko zapłacić? Oczywiście, że nie. Rozstając się, należy zastanowić się, co ze stałymi kosztami związanymi z utrzymaniem dziecka. W takiej sytuacji można określić opiekę naprzemienną, natomiast należy doprecyzować w wyroku rozwodowym, jak będą dzielone koszty. Dla przykładu rodzice będą partycypować w kosztach utrzymania dzieci po połowie.

 “Artykuł na onet.pl, gdzie opowiadam o alienacji rodzicielskiej – zachęcam do lektury! https://kobieta.onet.pl/stop-alienacji-rodzicielskiej-w-kilkunastu-miastach-polski-zawisly-billboardy/xk9jntj “

Jeżeli strony nie chcą opieki naprzemiennej, istotne będzie to, jakie życzenie ma dziecko. Młodsze dzieci można sprawniej przyzwyczaić do wychowywania w takim systemie. Starsze niechętnie zmieniają miejsce zamieszkania.

Jak sąd ustala wysokość alimentów?

Sąd w pierwszej kolejności patrzy, jaki jest koszt utrzymania dziecka. Jeżeli sąd ustali, jakie są koszty utrzymania dziecka, przechodzi do analizy możliwości zarobkowych rodziców. Na jakie można liczyć alimenty w Warszawie? Myślę, że miasto nie ma większego znaczenia.

A zatem niezależnie czy jesteś mamą, czy tatą i czy ubiegasz się o alimenty na rzecz swojego dziecka, musisz zacząć od rzetelnego wyliczenia. Dopiero później skup się na rozdzieleniu tej sumy między was, rodziców.

Konsultacja rozwodowa Warszawie.

Najczęściej zapraszam zainteresowane osoby na pierwszą konsultację, podczas której przeprowadzimy proces dokładnej analizy twojej sytuacji i ułożymy strategię procesową. Co to jest strategia na rozwód? To jest plan działania na rozprawę rozwodową.

W przypadku pytań i wątpliwości zapraszam na konsultację LINK KONSULTACJA – Kalendarz 

Jak ułożyć strategię na rozwód?

W pierwszej kolejności wyliczymy koszty utrzymania dzieci, zbieramy dokumenty, które są niezbędne do złożenia pozwu o rozwód. Potem przygotowujemy pierwszy projekt pozwu, przesyłamy go do drugiej strony i proponujemy spotkanie, żeby podjąć rozmowy mediacyjne. Składamy dokumentację do sądu, czekamy na wyznaczenie terminu rozprawy. Przygotowujemy się do niej i zaczynamy. Przy dobrym zaplanowaniu i przygotowaniu dokumentów jest szansa, że na jednej rozprawie cała sprawa się  zakończy.

Chyba że podczas pierwszej rozprawy sąd uzna, że brakuje mu jeszcze dokumentów, by móc ją zakończyć. Wtedy też odroczy termin rozprawy i zobowiąże cię do zajęcia stanowiska, zebrania dowodów i przedłożenia ich do sądu. Wówczas odroczył termin rozprawy i wyznaczy inny.

Rozwód  

Istotą szybko zakończonej sprawy rozwodowej są trzy czynniki takie jak: odpowiednio napisany pozew, rzetelny zgromadzenie dokumentów i analiza sytuacji oraz wolny termin w danym oddziale sądu. Jestem do twojej dyspozycji zarówno stacjonarnie, jak i online. Zapraszam cię do mojej kancelarii! Razem ułożymy najlepszą strategię procesową. Nie działaj na własną rękę! Pomogę Ci przejść przez rozwód.

Adwokat do rozwodu Opinie 

 

opiniaopiniaopiniaopinia

Z poważaniem,

Adwokat Marta Wnuk

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48691512933

e-mail: kontakt@adwokatwnuk.pl

Zadzwoń do Adwokata