Ograniczenie władzy rodzicielskiej

Muszę przyznać, że hasło “ograniczenie władzy rodzicielskiej” dość często pada podczas konsultacji. W tym obszarze jest bardzo dużo pytań zarówno ze strony kobieta, jak i mężczyzn. Czy warto ograniczyć jednego z rodziców we władzy rodzicielskiej? W pierwszej kolejności chciałabym zaznaczyć, że mężczyźni często negatywnie reagują na samo słowo “ograniczenie”. Przede wszystkim trzeba mieć na uwadze, iż ograniczenie władzy rodzicielskiej brzmi niewątpliwie bardzo negatywnie.

W końcu żaden rodzic nie chce, aby jego władza została ograniczona. Jednakże pamiętajmy, że ograniczenie to coś zupełnie innego niż pozbawienie władzy rodzicielskiej. Przede wszystkim ograniczenie władzy wcale nie musi być związane z zaginięciem po stronie rodzice albowiem moim zdaniem są w tym obszarze nieprecyzyjne przepisy. 

 

Ograniczenie władzy rodzicielskiej

W pierwszej kolejności liczy się bezpieczeństwo dziecka i zagrożenie jego dobra.

A zatem jest możliwość zobowiązania rodziców oraz małoletniego do określonego postępowania. Dla przykładu można skierować rodziców to specjalistów zajmujących się terapią rodzinną. Sąd rodzinny może również określić staranną określone czynności, które rodzice muszą podejmować.

 “Artykuł na onet.pl, gdzie opowiadam o alienacji rodzicielskiej – zachęcam do lektury! https://kobieta.onet.pl/stop-alienacji-rodzicielskiej-w-kilkunastu-miastach-polski-zawisly-billboardy/xk9jntj “

Dodatkowo sąd może poddać wykonywanie władzy rodzicielskiej stałemu nadzorowi kuratora sądowego.

Nadto sąd może zarządzić umieszczenie małoletniego w rodzinie zastępczej albo w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

Powyższe działania mają najczęściej podstawy w tym, iż rodzice nieudolnie wykonują władzę rodzicielską. Inna jest sytuacja, kiedy przesłanki są niezawinione. Wtedy nie ma żadnego elementu zawinienia po stronie rodziców, zaś dobro dziecka nie jest w żaden sposób zagrożone. Jednakże rodzice nie potrafią porozumieć się w istotnych sprawach dziecka i widoczny jest między nimi konflikt, w który musi ingerować sąd. Wówczas Sąd może powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców ograniczając prawa drugiego z nich.

Niekiedy jest to konieczne w sytuacji, kiedy rodzice nie potrafią znaleźć porozumienia. Istotne jest, aby ojciec miał zabezpieczone to, iż może współdecydować o istotnych sprawach dziecka. Wtedy też wymagana jest zgoda tego rodzica. Wówczas rodzic wiodący, czyli najczęściej matka, nie może w istotnych sprawach dziecka podejmować decyzji samodzielnie. Niezbędne jest czynne uczestnictwo  drugiego rodzica. W praktyce wygląda to tak, że i tak istotne decyzje dotyczące dziecka są podejmowane wspólnie, zaś w drobnych, bieżących sprawach nie jest wymagana zgoda drugiego rodzica. Najczęściej do ograniczenia władzy rodzicielskiej dochodzi, kiedy rodzice nie umieją ze sobą współpracować w tym obszarze. 

Ograniczenie władzy rodzicielskiej

Nie myl ograniczenia władzy z pozbawieniem.

Rodzic pozbawiony praw władzy rodzicielskiej traci wszelkie prawa, natomiast rodzic ograniczony we władzy rodzicielskiej nie. Niestety w praktyce wygląda często tak, że możesz być wzorowym rodzicem i mimo to mieć ograniczoną władzę rodzicielską.

Zawsze najlepszym rozwiązaniem jest podjęcie współpracy. Niestety w niektórych sytuacjach jest to niemożliwe. Należy mieć również na uwadze, iż w przypadku rozwodu sąd ma obowiązek orzec o władzy rodzicielskiej. 

Istotne jest, że w przypadku konfliktów stron i jeżeli sąd będzie chciał dokonać ograniczenia władzy rodzicielskiej, wówczas jako ojciec musisz zadbać o to, żeby mieć prawo do współdecydowania o najważniejszych rzeczach, takich jak edukacja, leczenie, wakacje. Zaś z uwagi na konflikt w małych mało istotnych sprawach możesz dać pełną władzę rodzicielską. Przede wszystkim musimy mieć na uwadze, że sąd ograniczając władzę rodzicielską musi brać przede wszystkim pod uwagę dobro małoletniego dziecka i jego prawa. 

Władza rodzicielska

Pozbawienie władzy rodzicielskiej to najpoważniejsza „kara”.

Może zostać orzeczone, gdy:

  • władza rodzicielska nie może być wykonywana z powodu trwałej przeszkody,
  • rodzice nadużywają władzy rodzicielskiej,
  • w sposób rażący zaniedbują swoje obowiązki względem dziecka,
  • pomimo umieszczenia dziecka w placówce wychowawczej lub rodzinie zastępczej nie ustały powody, przez które dziecko tam zostało umieszczone, szczególnie gdy rodzice trwale nie interesują się dzieckiem.

W przypadku pytań i wątpliwości zapraszam na konsultację LINK KONSULTACJA – Kalendarz 

 

Z poważaniem,

Adwokat Marta Wnuk

 

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48691512933

e-mail: kontakt@adwokatwnuk.pl

Zadzwoń do Adwokata