Dzieląc majątek po rozwodzie nie uwzględnią kredytu hipotecznego

Opublikowane przez ADWOKAT w dniu

Dzieląc majątek po rozwodzie nie uwzględnią kredytu hipotecznego

Majątek po rozwodzie. Tak wiem że jesteś zdziwiony.

„To jest nielogiczne. Pani Mecenas niech Pani mi pomoże byłem gdzieś u Adwokata i powiedział że nie wlicza”

Kwestia sporna jest nie tylko dla Ciebie…

Wiele lat różne sądy miały rozbieżności w wydawaniu wyroków…

Na tym tle powstało bardzo dużo orzecznictwa.

Jedni mówią Wlicza się

Inni nie. Okazuje się bowiem, że orzecznictwo Sądu Najwyższego jest w tej sprawie rozbieżne

Aż w końcu w roku 2019 ! Czyli aktualne.

Sąd Najwyższy wypowiedział się i stwierdził :

„Dzieląc majątek po rozwodzie nie uwzględnią kredytu hipotecznego”

 

Kredyt hipoteczny…..

 Małżonkowie się rozwodzą, a kredyt hipoteczny nie jest spłacony ?

Co robić ?

Sąd Najwyższy  najpierw w uchwale składu siedmiu sędziów z 27 lutego 2019, III CZP 30/18, a następnie w uchwale z 28 marca 2019, III CZP 21/18 ocenił sytuację i zajął stanowisko.

W obu uchwałach Sąd Najwyższy doszedł, co do zasady, do podobnego wniosku: wpis hipoteki nie wpływa na ocenę wartości nieruchomości przyznawanej jednemu z byłych małżonków w ramach podziału majątku. Taki wniosek niestety nie służy optymalnemu wyważeniu uprawnień byłych małżonków do dzielonego majątku i promuje pasywność w spłacie zobowiązań kredytowych.

Dlatego często proponuję małżonkom aby majątek został podzielony ugodowo, w formie aktu notarialnego.  

Sądu Najwyższego orzekający w niniejszej sprawie podziela stanowisko zajęte przez skład powiększony, przychylając się zwłaszcza do poglądu, że w omawianych sprawach wartość obciążenia hipotecznego co do zasady nie wpływa na wartość nieruchomości wspólnej przydzielonej w wyniku podziału jednemu z małżonków.

Majątek po rozwodzie

W związku z tym tak ważne jest porozumienie.

W tej sytuacji Sąd Najwyższy uchwalił, że w sprawie o podział majątku wspólnego małżonków, obejmującego nieruchomość obciążoną hipoteką zabezpieczającą udzielony małżonkom kredyt bankowy, sąd przydzielając tęnieruchomość na własność jednego z małżonków ustala jej wartośćz pominięciem wartości obciążenia hipotecznego, chyba że in casu przemawiająprzeciwko temu jakieś ważne względy.

Co w takim razie może zrobić małżonek ?

Małżonek, który po uprawomocnieniu się postanowienia podziale majątku wspólnego wykonał zobowiązanie zabezpieczone hipoteką ustanowioną na wspólnej nieruchomości, może dochodzić od drugiego małżonka zwrotu obciążającej go z tego tytułu części.

Więcej:

Nierówny podział majątku 30% żona 70 % mąż

 

Z poważaniem,

Adwokat Marta Wnuk

✅ Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

☎ tel.: +48691512933

📧 e-mail: kontakt@adwokatwnuk.pl

 

Zadzwoń do Adwokata