Alimenty na żonę 

Jak uchylić alimenty na byłą żonę? Może złożyć pozew o uchylenie alimentówOczywiście, że tak. Na jakiej podstawie zostały zasądzone alimenty?

Zostałeś uznany za wyłącznie winnego rozpadu małżeństwa czy nie?

Jeżeli nie – to ex-żona musi być w niedostatku….

W związku z tym słowo klucz to niedostatek. Tak. Kiedy jest to możliwe? Mówiąc wprost – w sytuacji skrajnej, gdy np. nie wystarcza na jedzenie.

Często boimy się obowiązku alimentacyjnego, jednakże zupełnie niepotrzebnie. Najpierw należy skontaktować się z adwokatem, aby uzyskać praktyczną informację, kiedy takie zagrożenie może wystąpić. Czasem bardzo się czegoś obawiamy, a wszystko dobrze się kończy. Dowiedz się, jak pomagam ->  Moja osobista historia – Kontakt ????

CHCESZ WIĘCEJ DOWIEDZIEĆ SIĘ O ROZWODZIE – ZAPRASZAM NA FILM – KLIKNIJ

Alimenty Prawnik radzi – Jak uchylić się od alimentów?

W związku z tym, kiedy kończymy małżeństwo rozwodem bez orzekania o winie, słowem klucz jest niedostatek.

Zupełnie inaczej sytuacja wygląda, gdy rozwód jest naszą winą… Co zrobić, jeżeli chcemy uchylić się od obowiązku alimentacyjnego?

Reasumując, wszystko zależy od tego jaki jest wyrok. Jak napisać taki pozew o uchylenie alimentów. A może obniżenie alimentów?

 

Więcej:

Alimenty od matki na dziecko? Dziecko teraz mieszka z tobą ?

Alimenty na żonę po rozwodzie

Jak napisać pozew? Przykład

Wnoszę o uchylenie obowiązku alimentacyjnego nałożonego na XXX.

To co ważne. Niewątpliwie ważne są pieniądze.  Dlatego w pozwie o uchylenie powinien znaleźć się wniosek o zasądzenie od pozwanej na rzecz powoda kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa adwokackiego według norm przepisanych 

Alimenty na żonę

Czy to dobry pomysł iść do sądu samemu, bez adwokata? Wszystko zależy od sytuacji, jednakże zdecydowanie odradzam.

Jak wygrać sprawę o Alimenty? Adwokat radzi

Alimenty na żonę – Zmiana stosunków?

W myśl art. 138 k.r.o., w razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego. Przez zmianę stosunków rozumieć należy istotne zwiększenie możliwości zarobkowych lub majątkowych zobowiązanego do alimentacji.  Istotne zwiększenie się usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego lub istotne zmniejszenie się możliwości zaspokajania potrzeb własnymi siłami (T. Domińczyk [w:] K. Piasecki (red.) Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, Warszawa 2009, s. 998).

Alimenty – O czym pamiętać?

Przede wszystkim pamiętaj, że Kodeks rodzinny i opiekuńczy przewiduje dwie postaci obowiązku alimentacyjnego między rozwiedzionymi małżonkami.

W pierwszej kolejności zwykłą postać (art. 60 § 1 kro) oraz szerszą postać tego obowiązku (art. 60 § 2 kro).

Co jest ważne? Plan!

Oczywiście należy mieć plan. Dlatego często ze swoimi klientami spotykamy się i analizujemy krok po kroku, co zrobić.

Ustalamy plan A i plan B. Niewątpliwie nie są to proste sprawy, dlatego wymagają dużego zaangażowania. Potrzebujesz pomocy? -> Kontakt

Słowo klucz? Niedostatek

Zgodnie z art. 60 § 1 kro małżonek rozwiedziony, który nie został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia i który znajduje się w niedostatku, może żądać od drugiego małżonka rozwiedzionego dostarczania środków utrzymania w zakresie odpowiadającym usprawiedliwionym potrzebom uprawnionego oraz możliwościom zarobkowym i majątkowym zobowiązanego.

Niewątpliwie jest to trudny czas…

Więcej: Alimenty na ex żonę. Jak uchylić alimenty na byłą żonę ?

Alimenty na żonę – Małżonek wyłącznie winny

W związku z tym, zgodnie z art. 60 § 2 kro, jeżeli jeden z małżonków został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia, a rozwód pociąga za sobą istotne pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego, sąd na żądanie małżonka niewinnego może orzec, że małżonek wyłącznie winny obowiązany jest przyczyniać się w odpowiednim zakresie do zaspokajania usprawiedliwionych potrzeb małżonka niewinnego, chociażby ten nie znajdował się w niedostatku.

Czytaj więcej na Prawo.pl:
https://www.prawo.pl/prawo/alimenty-od-eksmalzonka-nie-tylko-gdy-jest-winny-rozkladu-pozycia,505549.html

Dlatego ważne, aby nie przegrać sprawy w zakresie tego, kto ponosi winę za rozpad pożycia małżeńskiego.

Słowo klucz? Pogorszenie

W związku z tym jaki może być wyrok?

W takiej sytuacji Sąd na żądanie małżonka niewinnego może orzec decyzję, która nie jest dla nas dobra.

Dla przykładu: małżonek wyłącznie winny obowiązany jest przyczyniać się w odpowiednim zakresie do zaspokajania usprawiedliwionych potrzeb małżonka niewinnego, choćby ten nie znajdował się w niedostatku.

Alimenty na żonę – Potrzebujesz pomocy?

Oczywiście Sąd w postępowaniu o uchylenie postępowania analizuje dowody zebrane w sprawie.

Na podstawie tego orzeka.

Reasumując, sprawa nie jest prosta i zawsze zależy od indywidualnej sytuacji. Jednakże pamiętaj, że jeżeli masz możliwość, skonsultuj się z dobrym adwokatem i walcz. Potrzebujesz pomocy? Sprawdź, dlaczego warto nas wybrać -> Opinie klientów o kancelarii ⭐⭐⭐⭐⭐ 5/5

 

Więcej: Jakie są najważniejsze rzeczy przy rozwodzie?

 

Z poważaniem,

Adwokat Marta Wnuk

✅ Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

☎ tel.: +48691512933

???? e-mail: kontakt@adwokatwnuk.pl

Zadzwoń do Adwokata