Rozwód z winy Alimenty na rzecz małżonka

  Rozwód z winy Alimenty na rzecz małżonka. „Pani mecenas, chcę rozwodu z winy męża, ponieważ mnie zdradził. Jakie mam szanse? Jak do tego podchodzą sądy w Warszawie?”

  Sądy w Warszawie czy też w innym mieście w Polsce bardzo podobnie podchodzą do spraw sądowych w zakresie orzekania o winie. W mojej ocenie orzekanie o winie ma sens wówczas, gdy znajdujemy się w posiadaniu twardych dowodów, które rzeczywiście wskazują, że faktyczną winę za rozpad pożycia małżeńskiego poniosła druga strona. Musimy również pamiętać, że niekiedy wystarczy, aby sąd uznał, że jesteśmy również winni nawet w minimalnym procencie. Wówczas rozwiązanie małżeństwa nastąpi z winy obu stron.

  Dowiedz się, jak pomagam -> Moja osobista historia – Kontakt

  Jednakże głównie jest to teoria. W praktyce, jeżeli jeden z małżonków zdradza i porzuca rodzinę, sprawa zazwyczaj kończy się orzeczeniem wyłącznej winy. Sąd wychodzi z założenia, że w małżeństwie faktycznie były jakieś problemy, ale absolutnie nie przesądzały o tym, żeby się rozstać. Jeżeli jednak ktoś zdradza i porzuca, wówczas jest to najważniejsza przyczyn rozpadu pożycia małżeństwa, dająca podstawę do orzeczenia wyłącznej winy jednej ze stron.

  Pobierz wzór: Pozew o rozwód z orzeczeniem o winie wraz z wnioskiem o zasądzenie alimentów na rzecz powoda oraz z wnioskiem o zabezpieczenie

  Dla kogo alimenty?

  „Pani adwokat, mój mąż bardzo dobrze zarabia. Rozstaliśmy się z uwagi na nieustanne kłótnie. Nie mamy dzieci. Chcę od niego alimentów – czy je dostanę? Czy sprawa będzie toczyła się w Warszawie?”

  Poniżej znajdziecie podstawę prawną, jednakże najpierw kilka słów, jak wygląda to w praktyce. Co robić, gdy jeden z małżonków poświęca się rodzinie, nie pracuje, a drugi po pewnym czasie go zostawia? Ustawodawca zabezpieczył to, określając alimenty na rzecz małżonka. Jednakże w sytuacji, kiedy małżonkowie są osobami pracującymi i zarabiają na podobnym poziomie, zaś rozstali się z uwagi na wspólne porozumienia, wówczas nie do końca widać tutaj możliwość prawną zasądzenia alimentów.

  Alimenty na rzecz małżonka

  Zgodnie z art. 60 § 2 k.r.o.: „jeżeli jeden z małżonków został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia, a rozwód pociąga za sobą istotne pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego, sąd na żądanie małżonka niewinnego może orzec, że małżonek wyłącznie winny obowiązany jest przyczyniać się w odpowiednim zakresie do zaspokajania usprawiedliwionych potrzeb małżonka niewinnego, chociażby ten nie znajdował się w niedostatku”.

  Małżonek niewinny ma prawo dochodzić alimentów, które pozwolą mu żyć na takim standardzie życia, jak w trakcie związku małżeńskiego. 

  W sprawach rozwodowych bardzo ważne są dowody. Nasze stanowisko warto poprzeć dowodami na przykład w postaci rachunków czy wyciągów z konta, które jednoznacznie wskażą, jakie wydatki strony ponosiły w trakcie trwania małżeństwa.

  Nadto należy pamiętać, że na wysokość świadczenia alimentacyjnego wpływ ma również stan zdrowia małżonka niewinnego. Dlatego też warto załączyć dokumenty ukazujące sytuację zdrowotną małżonka niewinnego. Ważne jest również wykazanie kosztów związanych z utrzymaniem oraz porównanie sytuacji materialnej małżonków.

  Więcej: Jak wygląda sprawa o alimenty?

  Wniosek o zabezpieczenie – Kiedy ma sens? Rozwód z winy Alimenty na rzecz małżonka

  Ponadto musimy zastanowić się, czy jest sens składania wniosku o udzielenie zabezpieczenia. Jeżeli bowiem wniosek zostanie oddalony, wówczas druga strona będzie miała satysfakcję, że coś nam się nie udało. Zabezpieczenie świadczenia alimentacyjnego ma sens wówczas, gdy załączymy do sprawy obszerne dowody wskazujące na sytuację, w jakiej się znajdujemy. Udzielenie zabezpieczenia ma również sens, gdy posiadamy małoletnie dzieci, jesteśmy osobami niepracującymi bądź nasze zarobki są na niskim poziomie. Wówczas należy przedstawić sytuację materialną rodziny.

  Jeżeli żądamy wysokich alimentów od drugiej strony, wówczas musimy również pokazać Wysokiemu Sądowi, że zobowiązany posiada środki potrzebne do płacenia świadczenia. Oczywiście ciężko czasem zdobyć dowody, takie jak wyciągi z kont, jednakże w praktyce wygląda to tak, że pokazujemy wszystkie dowody, które mogą odzwierciedlić sytuację, np. zdjęcie samochodu, kosztowności zobowiązanego bądź wskazujemy po prostu, na jakim poziomie żyje.

  W mojej ostatniej sprawie, kiedy to składałam wniosek o udzielenie zabezpieczenia na rzecz małżonki z uwagi na winę męża oraz dzieci, przedstawiłam Wysokiemu Sądowi zdjęcia garderoby męża, jego samochodu, oraz zdjęcia i koszty dotychczasowych wakacji rodziny. Załączyłam również mnóstwo rachunków, paragonów i faktur wskazujących na koszty utrzymania rodziny. W konsekwencji sąd wydał postanowienie o udzieleniu zabezpieczenia w wysokości 25 000 zł, mimo że dokumenty finansowe zobowiązanego nie odzwierciedlały, że taką kwotę może ponosić. Oczywiście jego przychód był wysoki, jednakże firma była na stracie. Wykazałam przed sądem, że strata wynika z podejmowanych inwestycji. Z uwagi na fakt, iż strona dotychczas żyła na bardzo wysokim poziomie, sąd uznał moje żądanie za zasadne.

  W przypadku pytań i wątpliwości zapraszam na konsultację LINK KONSULTACJA – Kalendarz 

   

  Podstawa prawna zabezpieczenia Wniosek o zabezpieczenie potrzeb rodziny/alimentów

  Zgodnie z art. 730 § 1 k.p.c. w każdej sprawie cywilnej podlegającej rozpoznaniu przez sąd można żądać udzielenia zabezpieczenia. W sprawie o rozwód można wnosić o udzielenie zabezpieczenia, którego celem jest finansowanie kosztów utrzymania małżonka oraz małoletniego dziecka. Zgodnie z art. 753 k.p.c. w takich sprawach podstawą zabezpieczenia alimentów jest jedynie uprawdopodobnienie istnienia roszczenia.

  Reasumując, przed złożeniem wniosku o udzielenie zabezpieczenia w sprawach rozwodowych należy strategicznie omówić swoją sytuację z profesjonalistą. Dopiero po konsultacji można podjąć właściwą decyzję w tym zakresie.

   

  Sprawdź, dlaczego warto nas wybrać -> Opinie klientów o kancelarii ⭐⭐⭐⭐⭐ 5/5. 

   

  Z poważaniem,

  Adwokat Marta Wnuk

   

   Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

  tel.: +48691512933

  e-mail: kontakt@adwokatwnuk.pl

  Zadzwoń do Adwokata