Pozew o rozwód Sposób korzystania z mieszkania Wzór

Pozew o rozwód Sposób korzystania z mieszkania. „Pani mecenas, chcę rozwieść się z żoną bez orzekania o winie. Jednocześnie chciałbym ustalić sposób korzystania ze wspólnego mieszkania, ponieważ zupełnie nie potrafimy się porozumieć…”.

W pierwszej kolejności musimy pamiętać, że pozew o rozwód bez orzekania o winie jest pismem procesowym, które ma na celu rozwiązać nasz związek małżeński. Musimy jednak pamiętać, że przy rozwodzie należy podjąć decyzje nie tylko w obszarze samego małżeństwa, ale również w zakresie majątku wspólnego, mieszkania czy wspólnych dzieci.

Ustalenie sposobu korzystania z mieszkania jest możliwością prawną, dzięki której małżonkowie mogą wskazać, w jaki sposób będą korzystać ze wspólnego mieszkania bądź domu niezależnie od tego, kto jest właścicielem i jak wygląda kwestia prawa własności. 

Dowiedz się, jak pomagam -> Moja osobista historia – Kontakt

Na czym polega ustalenie sposobu korzystania z mieszkania? Kiedy się określa? 

Podstawy prawne: W wyroku rozwodowym sąd orzeka o sposobie korzystania ze wspólnego mieszkania (art. 58 § 2 k.r.o.), jednakże zaniecha orzekania w tym zakresie na zgodny wniosek stron. 

Pobierz darmowy wzór – Pozew o rozwód bez orzekania o winie z wnioskiem o ustalenie sposobu korzystania z mieszkania:

Dom jest tylko moją własnością – Czy drugi z małżonków ma do niego prawo? 

Nie ma znaczenia, czy mieszkanie małżonków należy do ich majątku wspólnego, czy zostało nabyte przed ślubem lub w trakcie trwania rozdzielności majątkowej. Warto załączyć do wniosku rysunek planu mieszkania z wyraźnie zaznaczonymi pomieszczeniami.

Można również złożyć wniosek o udzielenie zabezpieczenia w tym zakresie.

Zabezpieczenie sposobu korzystania ze wspólnego mieszkania 

Podstawa prawna.

W każdej sprawie cywilnej podlegającej rozpoznaniu przez sąd, w tym w sprawie o rozwód, można żądać udzielenia zabezpieczenia (art. 730 § 1 k.p.c.). 

Kto może żądać? Udzielenia zabezpieczenia może żądać każda strona lub uczestnik postępowania, jeżeli uprawdopodobni roszczenie oraz interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia (art. 7301 § 1 k.p.c.).

Zatem sposób korzystania ze wspólnego mieszkania ustala się w sprawach, w których faktycznie małżonkowie wspólnie ze sobą mieszkają. Jeżeli małżonkowie nie mieszkają razem, wówczas sytuacja kształtuje się zupełnie inaczej. Zatem odpowiadając na pytanie, czy drugi małżonek, nie będąc właścicielem, może mieć prawo do mieszkania – tak, może.

Co trzeba zawrzeć w pozwie? Pozew o rozwód Sposób korzystania z mieszkania

W niektórych sytuacjach nie ma możliwości, aby małżonkowie zamieszkali oddzielnie. Wówczas warto ustalić sposób, w jaki małżonkowie będą korzystać ze wspólnej nieruchomości.

W pozwie należy wskazać, czy wnosimy o ustalenie sposobu korzystania. Jeżeli nie, koniecznie musimy wskazać, że prosimy o nieustalanie sposobu korzystania ze wspólnej nieruchomości. Taki zapis musi się znaleźć. Jeżeli nie zawrzemy takiego zapisu, sąd wezwie nas do uzupełnienia braków formalnych, żądając określenia naszego stanowiska w tym zakresie.

 

Sprawdź, dlaczego warto nas wybrać -> Opinie klientów o kancelarii ⭐⭐⭐⭐⭐ 5/5. 

Z poważaniem,

Adwokat Marta Wnuk

✅ Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

☎ tel.: +48691512933

???? e-mail: kontakt@adwokatwnuk.pl

Zadzwoń do Adwokata